Klīvlandes LatvieŠu Draudzes Skola

Skolas vārdā izsakām milzīgu paldies Klīvlandes Apvienotās Latviešu Draudzei, Klīvlandes Daugavas Vanagu Apvienībai, Klīvlandes Latviešu Kreditsabiedrībai, Klīvlandes Dāmu Komitējai, un Klīvlandes Pensionāru Apvienībai  par ļoti devīgām ziedojumiem.

 

Īpaši sirsnīgs paldies Klīvlandes Latviešu Biedrībai par ziedojumu, sarīkojumu rīkošanu un ieejas atlikumu. Varam sajust ka mūsu sabiedrība augsti vērtē skolas darbību! Jūsu atbalsts nodrošina ka mūsu latviešu sabiedrība pastāvēs vel ilgus gadus! Paldies! Paldies! Paldies!