1. KLASE

1.klase - 1st grade (6-7)

1.klases skolēni turpina nostiprināt savas valodas zināšanas strādājot pie pareizas izrunas un vārdu galotnēm. Viņi mācās par īsajiem un garajiem patskaņiem un to izrunu, kā arī divskaņiem latviešu valodā. Stundās un mājas darbos viņu raksta teikumos un veido īsus stāstus. Lasīšanā skolēni lasa teikumus un sāk lasīt īsus stāstus un pirmās bērnu grāmatas. Viņi mācās izstāstīt grāmatas saturu un atbildēt uz jautājumiem ar pilniem teikumiem.

Skolēni turpina nostiprināt savas Ģeogrāfijas zināšanas.

Ticības mācībā skolēni turpina apgūt Ticības mācību, lasot un pārrunājot bērniem domātus Bībeles stāstus. Pārrunu gaitā viņi sāk mācīties kristīgās ētikas pamatvērtības.

Viņi mācās bērniem domātas tautas dziesmas un citas latviešu dziesmas. Mācību gada laikā viņi arī mācās dažādu gadskārtu dziesmas, ar kurām tad arī uzstājas skolas sarīkojumos.