BĒRNUDĀRZS

BĒRNUDĀRZS-KINDERGARTEN (5-6)

Bērnudārzas skolēni apgūst burtu skaņu izrunu, latviešu alfabētu pareizā secībā, kā arī iepazīstas ar gramatikas pamatprincipiem: lieliem un maziem burtiem, garumzīmēm un mīkstinājumzīmēm. Valodas iemaņas un uztveri papildina stāstu lasīšana un dzejoļu vai tautas dziesmu mācīšanās no galvas.

Skolotāji iepazīstina bērnus ar Ticības mācības, Ģeogrāfijas kā arī Tautas Deju pamatiem.


Kindergarteners continue to work on their letter sounds and start to learn the basic Latvian grammar principals such as capitalizing letters, and where to put diacritical marks. Kindergartners also attend religion, Latvian Geography, and Folk Dancing classes.