SKOLAS ZIŅAS - SCHOOL NEWS

11/10/2023 Skolas ziņas-school news

Labrīt mīļā skolas saime! (scroll for English)


Vēlamies jums atgādināt par dažām lietām.


Kalendārs:

12. nov Lasītāja Alyssa Wolf

19. nov Lasītājs Neil Crawford

26. nov NAV SKOLA

3. dec Lasītājs Owen Hornak

10.dec Lasītāja Valerie Grava


Tirdziņš

Mēs šonedeļ turpināsim gatavot preces Ziemassvētku Tirdziņam kas notiks 3. dec. Katram bērnam būs iespēja uztaisīt un pārdot mantas. Paldies Sandrai Koch kura uzņēmās vadīt Tirdziņu projektu. Pielikumā jūs redzēsiet dienas kārtību kad katrai klasei ir dots laiks.


Ziemassvētku Eglīte

Ir jau laiks sākt domāt par Ziemassvētku Eglīti! Noturēsim vecāku sēdi šo svētdien 12. nov pēc skolas zaļā zālē. Pārrunāsim lomas, kostīmus, skatuves, zāles dekorācijas un mielastu. Mums būs vajadzīga VISU vecāku palīdzība. Paldies!


Latvijas Valsts Svētku Svinības

Šogad mēs nepiedalīsimies officiālajā svētku aktā BET mēs kā skola tomēr svinēsim 18. nov skolas laikā! Lūdzam lai bērni, skolotāji un vecāki 19. nov velkat Latvijas krāsas! Šinī dienā nav jāved pusdienas uz skolu. Mēs plānojam piedāvāt picu. Paldies!


Kafijas Galds:

Strautnieki, Daukšs un Wolf lūdzu atvediet maizītes, Apelis un Koch saldie


Lietotas drebes/mantas

Skolas korridorī jūs atradīsiet lielas maisas pilnas ar viegli lietotas drebes puišiem un meitenēm un mantas ko Strautnieka ģim piedāvā jebkuram paņemt mājās! (Hand-me-downs) Lūdzu piestājaties šo svētdien apskatīt!


Dziesmu Svētki Toronto:

Toronto Dz Svētku rīcības komitēja ir mums izsūtījusi pieprasījums uzzināt par piedalīšanos XVI Latviešu Dziesmu un Deju Svētki Toronto, Kanādā no 4.-7. jūlijs. www.latviansongfest.com 

Zinām, ka tas liekas tik tālu prom. Dziesmu Svētku Rīcības komiteja vēlas lai visas grupas piesakās līdz 2023.g. 1. decembrim. Lūdzu pārrunājiet ar savām ģimenēm. Lūdzam visiem izpildīt mazu aptauju lai varam plānot nākamos soļus. https://forms.gle/UYFMpA3dkaAB76LX8


Paldies!

Karīna un Zanda

----------------------------------------

Good morning Skola Families!


Sending you a reminder regarding a few things. 


Calendar:

Nov 12th Reader Alyssa Wolf

Nov 19th Reader Neil Crawford

Nov 26th NO SCHOOL

Dec 3rd Reader Owen Hornak

Dec 10th Reader Valerie Grava


Tirdziņš/Christmas Market

This week we will continue to work on making ornaments to sell at the Christmas Market on December 3rd. Each class will have an opportunity to make ornaments this week. Thank you to Sandra Koch for leading this project. Attached you will find the adjusted schedule.


Ziemassvētku Eglīte/Christmas Play

It's hard to believe that it's already time to plan our Christmas event. We will have a parent meeting this Sunday after school in zaļā zāle to go over the play, costumes, set design, hall decorations and of course dinner. We need every parent's help to make this a success! Thank you!


Latvijas Valsts Svētku Svinības

Although we won't be participating in the official Latvian Independence Day event, we will have our own celebration! We ask that all students, teachers and parents wear Latvian colors on November 19th. We will have a pizza party and our own fun event. Paldies!


Kafijas Galds:

Strautnieki, Daukšs and Wolf lūdzu atvediet maizītes, Apelis and Koch saldie


Hand-Me-Downs:

In the school hallway you'll see bags filled with gently used clothes for boys and girls, as well as toys and sporting goods from the Strautnieki! Please take a moment to go through the bags to see if anything could be of use to you! Paldies!


Latvian Song and Dance Festival:

The Toronto dance committee has reached out to see what our interest is in performing at the Latvian Song and Dance Festival in Toronto next summer from July 4-7th. www.latviansongfest.com We understand that it is so far away. 

The Song and Dance Festival committee has asked that we commit as a group by December 1st. Please talk it over with your families, and fill out the survey below regarding the festival and questions about returning to dance by November 26th 

Survey: https://forms.gle/UYFMpA3dkaAB76LX8


Paldies!

Karīna un Zanda

11/3/2023 Skolas ziņas-school news

Labrīt mīļā skolas saime! (scroll for English)


Vēlamies jums atgādināt par dažām lietām.


Kalendārs:

5. nov Lasītāja Skolotāja Karīna

12. nov Lasītāja Alyssa Wolf

19. nov Lasītājs Neil Crawford

3. dec Lasītājs Owen Hornak


Tirdziņš

Mēs šonedeļ sāksim gatavot preces Ziemassvētku Tirdziņam kas notiks 3. dec. Katram bērnam būs iespēja uztaisīt un pārdot mantas. Paldies Sandrai Koch kura uzņēmās vadīt Tirdziņu projektu. Pielikumā jūs redzēsiet dienas kārtību kad katrai klasei ir dots laiks.


Ziemassvētku Eglīte

Ir jau laiks sākt domāt par Ziemassvētku Eglīti! Noturēsim vecāku sēdi 12. nov pēc skolas. Pārrunāsim lomas, kostīmus, skatuves, zāles dekorācijas un mielastu. Mums būs vajadzīga VISU vecāku palīdzība. Paldies!


Latvijas Valsts Svētku Svinības

Šogad mēs nepiedalīsimies officiālajā svētku aktā BET mēs kā skola tomēr svinēsim 18. nov skolas laikā! Lūdzam lai bērni, skolotāji un vecāki 19. nov velkat Latvijas krāsas! Šinī dienā nav jāved pusdienas uz skolu. Mēs plānojam piedāvāt picu. Paldies!


Kafijas Galds:

Apelis, Foltzer un Gravas lūdzu atvediet maizītes, Crawford un Bauer saldie


Paldies!

Karīna un Zanda

----------------------------------------

Good morning Skola Families!


Sending you a reminder regarding a few things. 


Calendar:

Nov 5th Reader Skolotāja Karīna

Nov 12th Reader Alyssa Wolf

Nov 19th Reader Neil Crawford

Dec 3rd Reader Owen Hornak


Ziemassvētku Eglīte/Christmas Play

It's hard to believe that it's already time to plan our Christmas event. We will have a parent meeting after school in zaļā zāle to go over the play, costumes, set design, hall decorations and of course dinner. We need every parent's help to make this a success! Thank you!


Latvijas Valsts Svētku Svinības

Although we won't be participating in the official Latvian Independence Day event, we will have our own celebration! We ask that all students, teachers and parents wear Latvian colors on November 19th. We will have a pizza party and our own fun event. Paldies!


Kafijas Galds:

Apelis, Foltzer un Gravas maizītes, Crawford un Bauer saldie.


Paldies!

Karīna un Zanda

10/27/2023 Skolas ziņas-school news

Labvakar mīļā skolas saime! (scroll for English)


Vēlamies jums atgādināt par dažām lietām.


Kalendārs:

29. okt Lasītājs Markus Strautnieks (Rudens Karnevāls)

5. nov Lasītājs 

12. nov Lasītāja Alyssa Wolf

19. nov Lasītājs Neil Crawford


Reģistrācija un Dalības Maksa

Mēs esam tikai saņēmuši dalības maksa un reģistrācijas informācija no dažām ģimenēm. Ja neesat to izdarījuši darat to tik vien ātri iespējams. Nākamnedeļ izsūtīsim atgādinājumus tiem kuri vel nav izpildijušas viena vai abus. 


Rudens Karnevāls-29. okt

Esam sajusmināta par Rudens Karnevālu šogad. Šis atvietos "Trunk or Treat" pasākumu. Pielikumā ir informācija par dienas kārtību un Rudens Karnevālu. Lūdzu atrakastiet ja jums ir kādi jautājumi. 



Kafijas Galds:

Apelis, Crawford, Strautnieks sāļie, Foltzer un Daukšs saldie


Paldies!

Karīna un Zanda

----------------------------------------

Good evening Skola Families!


Sending you a reminder regarding a few things. 


Calendar:

Oct 22nd Skola participating in main worship service (see updated schedule)

Oct 29th  Reader Markus Strautnieks (Fall Carnival)

Nov 5th Reader 

Nov 12th Reader Alyssa Wolf

Nov 19th Reader Neil Crawford


Registration and Tuition

We are still waiting on registration and tuition from a few families. We will be sending reminders to those who haven't completed one or both next week.


Fall Carnival October 29th

We are so excited to for this year's "Fall Carnival"! This is replacing Trunk or Treat. Attached you will see information about the Fall Carnival and the schedule. Please email us if you have any questions.



Kafijas Galds:

Apelis, Crawford, Strautnieks sāļie, Foltzer un Daukšs saldie


Paldies!

Karīna un Zanda


10/20/2023 Skolas ziņas-school news

Labvakar mīļā skolas saime! (scroll for English)


Vēlamies jums atgādināt par dažām lietām.


Kalendārs:

22. okt Bērni Lielā Baznīcā (cita dienas kārtība)

29. okt Lasītājs Markus Strautnieks (Rudens Karnevāls)

5. nov Lasītājs 

12. nov Lasītāja Alyssa Wolf


Reģistrācija un Dalības Maksa

Mēs esam tikai saņēmuši dalības maksa un reģistrācijas informācija no dažām ģimenēm. Ja neesat to izdarījuši darat to tik vien ātri iespējams. Nākamnedeļ izsūtīsim atgādinājumus tiem kuri vel nav izpildijušas viena vai abus. 


Bērni Lielā Baznīcā-22. okt

Mācītāja Sarma ir uzlūgusi bērnus piedalīties "lielā baznīcā" 22. okt. Bērni ar ģimenēm ies uz baznīcu 11os un tad pēc bērnu uzrunas ies atpakaļ uz klasēm. Dienas kārtība būs nedaudz savādāk bet skola tomēr sāksies 9:30. Varat redzēt tentatīvo dienas kārtību pielikumā.


Atgādinājums, ierasties baznīcas drēbēs šo svētdien. Bērni uzstāsies baznīcā. 


Rudens Karnevāls-29. okt

Esam sajusmināta par Rudens Karnevālu šogad. Šis atvietos "Trunk or Treat" pasākumu. Pielikumā ir informācija par dienas kārtību un Rudens Karnevālu. Lūdzu atrakastiet ja jums ir kādi jautājumi. 


Kafijas Galds:

Bauer, Hornak un Verhas ģimenes sāļie. Koch un Wolf ģimenes saldie


Paldies!

Karīna un Zanda

----------------------------------------

Good evening Skola Families!


Sending you a reminder regarding a few things. 


Calendar:

Oct 22nd Skola participating in main worship service (see updated schedule)

Oct 29th  Reader Markus Strautnieks (Fall Carnival)

Nov 5th Reader 

Nov 12th Reader Alyssa Wolf


Registration and Tuition

We are still waiting on registration and tuition from a few families. We will be sending reminders to those who haven't completed one or both next week.


Skola in "Big Baznīca" Oct 22nd

Mācītāja Sarma has invited skola to join "big church" on October 22nd. Students, families and teachers will go to church at 11am and then after the childrens worship message will be dismissed to classes. The schedule will be a little different, however school will still start at 9:30 like normal.  You can see the tentative schedule attached.


Reminder: Please have your child wear something nice for church. They will be singing. 


Fall Carnival October 29th

We are so excited to for this year's "Fall Carnival"! This is replacing Trunk or Treat. Attached you will see information about the Fall Carnival and the schedule. Please email us if you have any questions.


Kafijas Galds:

Bauer, Hornak un Verhas ģimenes sāļie. Koch un Wolf ģimenes saldie


Paldies!

Karīna un Zanda

10/13/2023 Skolas ziņas-school news

Labrīt mīļā skolas saime! (scroll for English)


Vēlamies jums atgādināt par dažām lietām.


Kalendārs:

15. okt Lasītājs Aksels Fiorentino

22. okt Bērni Lielā Baznīcā (cita dienas kārtība)

29. okt Lasītājs Markus Strautnieks (Rudens Karnevāls)

5. nov Lasītājs Aleks Verhas

12. nov Lasītāja Alyssa Wolf


Bērni Lielā Baznīcā-22. okt

Mācītāja Sarma ir uzlūgusi bērnus piedalīties "lielā baznīcā" 22. okt. Bērni ar ģimenēm ies uz baznīcu 11os un tad pēc bērnu uzrunas ies atpakaļ uz klasēm. Dienas kārtība būs nedaudz savādāk bet skola tomēr sāksies 9:30. Varat redzēt tentatīvo dienas kārtību pielikumā.


Rudens Karnevāls-29. okt

Esam sajusmināta par Rudens Karnevālu šogad. Šis atvietos "Trunk or Treat" pasākumu. Pielikumā ir informācija par dienas kārtību un Rudens Karnevālu. Lūdzu atrakastiet ja jums ir kādi jautājumi. 


Kafijas Galds:

Daukšs, Strautnieki un Wolf ģimenes sāļie. Apeļi un Crawfordi saldie


Paldies!

Karīna un Zanda

----------------------------------------

Good morning Skola Families!


Sending you a reminder regarding a few things. 


Calendar:

Oct 15th Reader Aksels Fiorentino

Oct 22nd Skola participating in main worship service (see updated schedule)

Oct 29th  Reader Markus Strautnieks (Fall Carnival)

Nov 5th Reader Aleks Verhas

Nov 12th Reader Alyssa Wolf


Skola in "Big Baznīca" Oct 22nd

Mācītāja Sarma has invited skola to join "big church" on October 22nd. Students, families and teachers will go to church at 11am and then after the childrens worship message will be dismissed to classes. The schedule will be a little different, however school will still start at 9:30 like normal.  You can see the tentative schedule attached.


Fall Carnival October 29th

We are so excited to for this year's "Fall Carnival"! This is replacing Trunk or Treat. Attached you will see information about the Fall Carnival and the schedule. Please email us if you have any questions.


Kafijas Galds:

Daukšs, Strautnieki and Wolf families maizītes. Apelis and Crawfords desserts. 


Paldies!

Karīna un Zanda


09/20/2023 Skolas ziņas-school news

 Labdien Mīļā Skolas Saime!


Atgādinājums ka šo svētdien ir PIRMĀ SKOLAS DIENA!!!!


Mēs satiksimies klašu telpas koridorā plkst. 9:15am lai iestaigātu kopā gājienā uz baznīcu.


Pielikumā atradīsiet:

Skolas attendance form

Dienas Kārtību

Kalendārs

Vecāku Sapulces slīdītes

Kafijas Galds Saraksts


Allerģija:

Mums šogad ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.


Skauti:

Tiem vecākiem kam ir bērni pāri pa 6gv. (puišiem un meitenēm) mudinām jums reģistrēties ar Boy Scouts of America Troop 440 Cleveland Latvian Association. Tā ir mūsu skautu apvienība. Latviešu Skautu Kustībā ir rekvizīti ka Latviešu skautu apvienībām ārpus Latvijas ir jāreģistrējas ar savām vietējam nacionālām organizācijām kā Boy Scouts of America.


Te ir tās saite: Be A Scout Home Page - Boy Scouts of America (scouting.org)


Instructions: There is a zip code search, type in 44107 and you will see the available units in Lakewood, including Troop 440 Cleveland Latvian Association. Click Apply Now and then it will take you to the enrollment form. Cost is $100 ($25 one-time enrollment fee & $75 annual due). There is also a monthly Scouting Magazine subscription you can add.


Mums ir tāds prieks ka varam atkal piedāvāt skautu nodarbības caur latviešu skolu. Un zinām ka ar Kristapa Daukša vadību mūsu bērniem būs neaizmirstami piedzīvojumi! Ja ir jautājumi par reģistrāciju, lūdzu rakstiet Kristapam Daukšam kdaukss@gmail.com.


Skolas Izbraukums:

Mēs esam ļoti sajusmināti noturēt skolas izbraukumu 30. sept Garezerā plkst 10os. Būs, dabas mācību un skautu nodarbības. Bērniem 6+gv būs iespēja palikt teltīs Dzintaros ar vecākiem, bet ja jūs velaties sarunāt kabīni tanī nedeļas nogalē to varat darīt šeit: https://garezers.org/naktsmajas-accomodations/


Noturēsim vecāku sēdi par skolas izbraukumu pēc skolas 24. sept zaļā zālē.


Kafijas Galds:

Jautājumi par kafijas galda sarakstu lūdzu sazinies tieši ar Saimnieci Ingu Wolf ivwolf@outlook.com


Dalības Maksa un Reģistrācija:

Lūdzu izpildiet reģistrācijas formu katram bērnam šeit: https://forms.gle/qCdenMGcEC51YAwX7


Reģistrācijas maksa-$75 par katru bērnu, čeku var atvest 24.sept. skolas atklāšānā vai sūtiet pa pastu:

Klīvlandes Latviešu Draudzes Skola

1385 Andrews Avenue

Lakewood, OH 44107


Nevaram sagaidīt jūs visus redzēt!


Karīna (440) 821-9125 un Zanda (216) 501-0204

-------------------------------------------------

Dear School Families and Teachers,


Reminder that tomorrow this Sunday is the FIRST DAY OF SCHOOL!!! Yay!!


We will meet in the classroom hallway at 9:15am so that we can all walk into church together.


Attached you will find:

Latvian School Attendance Form

Daily School Schedule

School Calendar

Parent Meeting Slides

Coffee Table Schedule


Allergy:

We have a student this year who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your child with anything made with or made in a facility with peanuts.


Skauti:

Those parents whose children are over 6 years old (boys and girls) we are encouraging you to register with the Boy Scouts of America Troop 440 Cleveland Latvian Association. That is our Latvian scout troop.

The Latvian Scouts Association (Latviešu Skautu Kustību) has a requirement that Latvian Scouts in foreign countries such as USA are also registered with the national organization such as BSA.


Here is the site: Be A Scout Home Page - Boy Scouts of America (scouting.org)


Instructions: There is a zip code search, type in 44107 and you will see the available units in Lakewood, including Troop 440 Cleveland Latvian Association.  Click Apply Now and then it will take you to the enrollment form.


Cost is $100 ($25 one-time enrollment fee & $75 annual due).  There is also a monthly Scouting Magazine subscription you can add.


We are so happy that we can offer skauti through Latvian school. We know that with Kristaps's leadership our children will have unforgettable experiences! If you have any questions about the registration please contact Kristaps Daukšs kdaukss@gmail.com


School Retreat:

We are very excited to announce a school retreat on September 30th in Garezers at 10am. We will be having outdoor education and scout activities. Children 6+ will have an opportunity to sleep in a tent with their parents, but if you'd like to reserve a cabin you can do so here: https://garezers.org/naktsmajas-accomodations/


We will hold a parent meeting for all planning on going after school in the zaļā zāle on September 24th.


Coffee Table:

If you have any questions regarding the coffee table list please email Inga Wolf directly at ivwolf@outlook.com


Registration:

Please fill out a registration form for each child here: https://forms.gle/qCdenMGcEC51YAwX7


The registration fee is-$75 for each child, checks can be brought on September 24th or by mail to:

Klīvlandes Latviešu Draudzes Skola

1385 Andrews Avenue

Lakewood, OH 44107


We can't wait to see everyone!


Karīna (440) 821-9125 and Zanda (216) 501-0204 

08/12/2023 Skolas ziņas-school news

Labvakar mīļā skolas saime! (Scroll down for English)


Ceram, ka jums visiem ir bijusi laba vasara! Mēs jau sākam gatavoties skolas gadam un vēlējamies jums izsūtīt tentatīvo skolas kalendāru, reģistrācijas informācija, un dažus svarīgus ziņojumus.


1. Reģistrācija:

Lūdzu izpildiet reģistrācijas formu katram bērnam šeit: https://forms.gle/qCdenMGcEC51YAwX7


Reģisttrācijas maksa-$75 par katru bērnu, čeku var atvest 17.sept. skolas atklāšānā vai sūties pa pastu:

Klīvlandes Latviešu Draudzes Skola

1385 Andrews Avenue

Lakewood, OH 44107


2. Skolas Izbraukums:

Mēs esam ļoti sajusmināti noturēt skolas izbraukumu 30. sept Garezerā plkst 10os. Būs, dabas mācību un skautu nodarbības. Bērniem 6+gv būs iespēja palikt teltīs Dzintaros ar vecākiem, bet ja jūs velaties sarunāt kabīne tanī nedeļas nogalē to varat darīt šeit: https://garezers.org/naktsmajas-accomodations/


Sīkaka informācija drīz sekos. 


3. Atklāšana un Vecāku Sapulce

Šogad atklāšana notiksies jaunā vietā. 


Kad: svētdien, 17. septembrī plkst 11os

Kur: Veterans Park-Grand Pavilion

        7519 Memphis Avenue

        Brooklyn, OH 44144


Latviešu Skola un Dāmu Komiteja gādās desas, piederumus, kafiju un padzērienus. Pikniks ir groziņu veidā.

Bērniem turpat blakus ir rotaļu laukums ar ko nodarboties un izpriecāties. 

Noturēsim vecāku sapulci pēc dievkalpojuma.

Mēs nevaram sagaidīt jūs visus redzēt!


Karīna un Zanda 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Good evening Latvian School Families!


We hope that you've all had a wonderful summer! We are starting to plan for the next Latvian school year! We wanted to share the tentative school calendar, registration information and some other important information.


1. Registration:

Please fill out a registration form for each child here: https://forms.gle/qCdenMGcEC51YAwX7


The registration fee is-$75 for each child, checks can be brought on September 17th or by mail to:

Klīvlandes Latviešu Draudzes Skola

1385 Andrews Avenue

Lakewood, OH 44107


2. School Retreat:

We are very excited to announce a school retreat on September 30th in Garezers at 10am. We will be having outdoor education and scout activities. Children 6+ will have an opportunity to sleep in a tent with their parents, but if you'd like to reserve a cabin you can do so here: https://garezers.org/naktsmajas-accomodations/


Details to follow soon!


3. First Day of School and Parent Meeting

This year the start of school event will be in a new location.


When: Sunday, September 17th at 11am

Where: Veterans Park-Grand Pavilion

        7519 Memphis Avenue

        Brooklyn, OH 44144


The picnic will be potluck, so please bring something to share.

We will hold a parent meeting following the church service. 

We can't wait to see all of you soon!


Karīna un Zanda 

05/05/2023 Skolas ziņas-school news

Alerģijas: Mums ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.


Labrīt mīļā skolas saime! (scroll for English)


Vēlamies jums atgādināt par dažām lietām.


Attendance:

Ir pienācis pavasari un vairāki mūsu skolēni piedalās dažādos sportos vai citās nodarbībās. Dažreiz bērni netiek uz svētdienas skolu.

Lūdzu izpildiet šo google formu par turpmākajām svētdienām. Šis mums palīdz savienot klases ja tas ir vajadzīgs un dot skolotājiem pietiekami laiku saorganizēties un gatavot materiālus bērniem: https://forms.gle/evMNLefQcYs16bjU6


Kalendārs:

7. mai Lasītāji Markus Strautnieks un Aksels Fiorentino

13. Ģimenes Dienas mēģinājums

14. Ģimenes Diena/Izlaidums Lasītāji TBD


Ģimenes Diena/Izlaidums:

*Visu informācija varat redzēt Google Slides*


https://docs.google.com/presentation/d/10YsYJwaB_RPQJsSBterffAgNxBEA1oMwJOtLLBx4UWw/edit?usp=sharing


Kafijas Galds:

Bauer, Verhas un Daukšs  2 šķīvi maizītes.  Verhas un Gravas saldie


Paldies!

Karīna un Zanda

----------------------------------------

Good morning Skola Families!


Sending you a reminder regarding a few things. 


Calendar:

May 7th Readers Markus Strautnieks and Aksels Fiorentino

May 13th Rehearsal and Church Clean-up

May 14th Mother's Day Celebration and School Program


Attendance:

It's spring! And that means that sports and other activities have started and sometimes you may have to miss latviešu skola. Please fill out the google form here so that we can combine classes where needed and let teachers know so that they can prepare and get the right amount of materials together. Thanks for your help! https://forms.gle/evMNLefQcYs16bjU6


Mother's Day/End of Year Celebration:

*All of the information you need is located in the Google Slides*


https://docs.google.com/presentation/d/10YsYJwaB_RPQJsSBterffAgNxBEA1oMwJOtLLBx4UWw/edit?usp=sharing


Kafijas Galds:

Bauer, Verhas un Daukšs  2 šķīvi maizītes. Verhas un Gravas saldie


Paldies!

Karīna and Zanda

3/30/2023 Skolas ziņas-school news

Alerģijas: Mums ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.


Labrīt mīļā skolas saime! (scroll for English)


Vēlamies jums atgādināt par dažām lietām.


Kalendārs:

2.apr Lasītāji Skolotājas Zanda un Karīna (Lieldienas)

9. apr NAV SKOLA

16.apr Lasītāji Kārlis Apelis un Franz Bauer

23. apr Lasītāji Olīvija Daukšs un Roberts Foltzer


Lieldienas Svinības

Šo svētdien mēs svinēsim Lieldienas! Dažaa piezīmes:

1. Mudinām visus nākt uz bērnu dievkalpojumu. Tieši pēc dk notiksies pūpol svētdienas tradicijas.

2. Lūdzam, lai visi vecāki nāk palīgā un piedalās kopīgi ar bērniem. It sevišķi kad krāsojam olas

3. Pusdienās  būs pica. Nevajag sūtīt bērniem ar pusdienām.

4. Velamies lai katrs ved līdzi maisu vai spaini priekš olu medībām. 

Pēc azaida bērni turpinās iet uz klasēm (dienas kārtību pielikumā)


Kafijas Galds:

Bauer, Foltzer un Wolf maizites. Hornak un Wolf saldie


Paldies!

Karīna un Zanda

----------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Good morning Skola Families!


Sending you a reminder regarding a few things. 


Calendar:

April 2nd Readers Skolotājas Zanda un Karīna (Easter)

April 9th NO SCHOOL

April 16th Readers Kārlis Apelis un Franz Bauer

April 23rd Readers Olīvija Daukšs un Roberts Foltzer


Easter Celebration:

Our Easter Celebration is happening this Sunday! Here are a few notes/requests.

1. We encourage everyone to try to make it to children's worship. Immediately following church we will begin celebrating pūpoļdiena traditions.

2. We ask that all parents come and participate with their children. Especially while coloring eggs. 

3. We will have a pizza party for everyone. So, no need to pack a lunch.

4. Please bring a bag or a bucket for your child to use during our egg hunt!

After lunch classes will resume as usual. Mazulīši students can go home after azaids.


Kafijas Galds:

Bauer, Foltzer and Wolf maizites. Hornak and Wolf desserts


Paldies!

Karīna and Zanda



3/23/2023 Skolas ziņas-school news

Alerģijas: Mums ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.


Labrīt mīļā skolas saime! (scroll for English)


Vēlamies jums atgādināt par dažām lietām. 


Kalendārs:

26. mar Lasītājs Owen Hornak

2.apr Lasītāji Skolotājas Zanda un Karīna (Lieldienas)

9. apr NAV SKOLA

16.apr Lasītāji Kārlis Apelis un Franz Bauer


Koklēšana

6. un 7. klases būs iespēja iemācīties koklēšana sākot ar šo svētdienu Andas Prātiņas vadībā. Skolēni varēs ņemt kokles mājās un izmēģināt.


Lieldienas Svinības

Mēs svinēsim Lieldienas 2. apr no rīta. Šogad tas būs daudz mazāk kā iepriekšējās gados. Lūdzam lai vecāki nāk un piedalās kopā ar bērniem/palīdzēt ar nodarbībām. Šogad bērniem būs iespēja krāsot olas, ripināt olas, iet uz olu medībām un spēlēt stiprākās olas sacencības! 


Kafijas Galds:

Crawfords, Grava and Wolf 2 šķīvi maizites. Konsen and Wolf saldie 


Paldies!

Karīna un Zanda

----------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Good morning Skola Families!


Sending you a reminder regarding a few things.


Calendar:

March 26th  Reader Owen Hornak

April 2nd Readers Skolotājas Zanda un Karīna (Easter)

April 9th NO SCHOOL

April 16th Readers Kārlis Apelis un Franz Bauer


Koklēšana:

Our 6th and 7th graders will have the opportunity to learn koklēšana this spring! Anda Prātiņš has agreed to help teach them. The students will have the opportunity to take the kokles home to practice. 


Easter Celebration:

We will celebrate Easter in the first half of the school day on April 2nd. This year we will do it on a much smaller scale. The kids will have an opportunity to color eggs, go on an easter egg hunt and do the much anticipated annual strongest egg match! We invite parents to come participate with their kids during the activities and to help. There will be a pizza party for azaids. 


Kafijas Galds:

Crawfords, Grava and Wolf maizites. Konsen and Wolf desserts


Paldies!

Karīna and Zanda


3/16/2023 Skolas ziņas-school news

Alerģijas: Mums ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.


Labrīt mīļā skolas saime! (scroll for English)


Vēlamies jums atgādināt par dažām lietām. It sevišķi par mazu kļūdu kalendārā. Skatoties uz kalendāru mēs netīšām izlaidām 2. aprīli un tikai tagad to ievērojam. Pārliekam Lieldienu svinības uz 2. apr taisni Pūpol svētdienā.


Kalendārs:

19. mar Lasītājs Roberts Foltzer

26. mar Lasītājs Owen Hornak

2.apr Lasītāji Skolotājas Zanda un Karīna (Lieldienas)

9. apr NAV SKOLA

16.apr Lasītāji Kārlis Apelis un Franz Bauer


Koklēšana

6. un 7. klases būs iespēja iemācīties koklēšana sākot ar šo svētdienu Andas Prātiņas vadībā. Skolēni varēs ņemt kokles mājās un izmēģināt.


Lieldienas Svinības

Mēs svinēsim Lieldienas 2. apr no rīta. Šogad tas būs daudz mazāk kā iepriekšējās gados. Lūdzam lai vecāki nāk un piedalās kopā ar bērniem/palīdzēt ar nodarbībām. Šogad bērniem būs iespēja krāsot olas, ripināt olas, iet uz olu medībām un spēlēt stiprākās olas sacencības! 


Kafijas Galds:

Foltzer, Bauer, Koch 2 šķīvi maizites.  Foltzer saldie


Paldies!

Karīna un Zanda

----------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Good morning Skola Families!


Sending you a reminder regarding a few things. Looking at the calendar we realized we made a mistake. We somehow left out April 2nd. We are moving the Easter Celebration from March 26th to April 2nd right on Palm Sunday. Please make note on your calendars.


Calendar:

March 19th Reader Roberts Foltzer

March 26th  Reader Owen Hornak

April 2nd Readers Skolotājas Zanda un Karīna (Easter)

April 9th NO SCHOOL

April 16th Readers Kārlis Apelis un Franz Bauer


Koklēšana:

Our 6th and 7th graders will have the opportunity to learn koklēšana this spring! Anda Prātiņš has agreed to help teach them. The students will have the opportunity to take the kokles home to practice. 


Easter Celebration:

We will celebrate Easter in the first half of the school day on April 2nd. This year we will do it on a much smaller scale. The kids will have an opportunity to color eggs, go on an easter egg hunt and do the much anticipated annual strongest egg match! We invite parents to come participate with their kids during the activities and to help. There will be a pizza party for azaids. 


Kafijas Galds:

Foltzer, Bauer and Koch 2 trays of maizites.   Foltzer desserts


Paldies!

Karīna and Zanda


3/3/2023 Skolas ziņas-school news

Alerģijas: Mums ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.


Labrīt mīļā skolas saime! (scroll for English)


Vēlamies jums atgādināt par dažām lietām


Kalendārs:

5. mar Lasītājs Neil Crawford (Draudzīgais Aicinājums)

12. mar NAV SKOLA

19. mar Lasītāja Valerie Grava

26. mar Lasītājs Owen Hornak (Lieldienas)

9. apr NAV SKOLA


Draudzīgais Aicinājums

Šo svētdien bērni uzstāsies ar deju. Vēlamies lai visi ir tautas tērpos.

Draudzīgais Aicinājums sākās pēc baznīcas ap 12iem. Pēc uzstāšanos bērni var satikt vecākus zaļā zālē  

Meitenēm:

Mati bizēs vai nost no sejas

Vaiņags

Balta blūze ar garām piedurknēm

Sakte

Svārki

Josta (ja vajag)

Ņieburs (ja ir)

Baltas zeķubikses

Tumšas kurpes (melnas vai brūnas)


Puišiem:

Balts krekls ar garām piedurknēm

Prievīte, Sakta vai kaklauts

Veste (ja ir)

Pelēkas bikses

Valnīši ja ir

Tumšas kurpes (melnas vai brūnas)

Būtu ļoti jauki ja vecāki ar bērniem paliktu uz sarīkojumu/pusdienām jo organizācijas skolai ziedo naudu. Pielikumā ir reklāma


Kafijas Galds:

Strautnieki, Daukšs un Wolf 2 šķīvi maizites.   Apelis un Foltzer saldie


Paldies!

Karīna un Zanda

----------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.

Good morning Skola Families!


Sending you a reminder regarding a few things.


Calendar:

March 5th Reader: Neil Crawford

March 12th NO SCHOOL

March 19th Reader: Valerie Grava

March 26th Reader: Owen Hornak (Easter Celebration)

April 9th NO SCHOOL


Draudzīgais Aicinājums:

This Sunday the kids will be performing at the Draudzīgais Aicinājums. An event that invites organizations to donate to skola. We ask that all of the kids wear their folk costumes. 


The event starts immediately after church around 12pm. After the kids are done performing please meet them in zaļā zāle. 


We encourage families to stay for the event and lunch. We have attached the advertisement to this email. 

Girls: 

Hair in braids, or ponytail (off of the face)

Vaiņags or flower wreath

White blouse or button up shirt with long sleeves

Sakte

Skirt or Dress

Josta(belt if needed)

Vest (if needed)

White tights (cannot be short socks)

Dress shoes (preferrably black or brown)


Boys:

White button down shirt with long sleeves

Vest (if you have one)

Prievīte, Sakte or green scarf

Grey Pants

Latvian legwarmers (if you have them)

Dress shoes (preferably black or brown)

Kafijas Galds:

Strautnieki, Daukšs and Wolf 2 trays of maizites.   Apelis and Foltzer desserts


Paldies!

Karīna and Zanda




2/24/2023 Skolas ziņas-school news

Alerģijas: Mums ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.


Labrīt mīļā skolas saime! (scroll for English)


Vēlamies jums atgādināt par dažām lietām


Kalendārs:

26. feb Lasītājs Markus Strautnieks

5. mar Lasītājs Neil Crawford (Draudzīgais Aicinājums)

12. mar NAV SKOLA

19. mar Lasītāja Valerie Grava

26. mar Lasītājs Owen Hornak (Lieldienas)


Draudzīgais Aicinājums

5. mar bērni uzstāsies ar deju. Vēlamies lai visi ir tautas tērpos.

Meitenēm:

Mati bizēs vai nost no sejas

Vaiņags

Balta blūze ar garām piedurknēm

Svārki

Josta (ja vajag)

Ņieburs (ja ir)

Baltas zeķubikses

Tumšas kurpes 


Puišiem:

Balts krekls ar garām piedurknēm

Prievīte, Sakta vai kaklauts

Veste (ja ir)

Pelēkas bikses

Valnīši ja ir

Tumšas kurpes (melnas vai brūnas)


Draudzīgais Aicinājums sākās pēc baznīcas ap 12iem. Pēc uzstāšanos bērni var satikt vecākus zaļā zālē  

Būtu ļoti jauki ja vecāki ar bērniem paliktu uz sarīkojumu/pusdienām jo organizācijas skolai ziedo naudu. Pielikumā ir reklāma


Kafijas Galds:

Konsen, Hornak, Verhas  2 šķīvi maizites.   Bauer un Crawfords saldie


Paldies!

Karīna un Zanda

----------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Good morning Skola Families!


Sending you a reminder regarding a few things.


Calendar:

February 26th Reader: Markus Strautnieks

March 5th Reader: Neil Crawford

March 12th NO SCHOOL

March 19th Reader: Valerie Grava

March 26th Reader: Owen Hornak (Easter Celebration)


Draudzīgais Aicinājums:

On March 5th the kids will be performing at the Draudzīgais Aicinājums. An event that invites organizations to donate to skola. We ask that all of the kids wear their folk costumes. 


The event starts immediately after church around 12pm. After the kids are done performing please meet them in zaļā zāle. 


We encourage families to stay for the event and lunch. We have attached the advertisement to this email. 

Girls: 

Hair in braids, or ponytail (off of the face)

Vaiņags or flower wreath

White blouse or button up shirt with long sleeves

Skirt or Dress

Josta(belt if needed)

Vest (if needed)

White tights (cannot be short socks)

Dark shoes (preferrably black or brown)


Boys:

White button down shirt with long sleeves

Vest (if you have one)

Prievīte, Sakte or green scarf

Grey Pants

Latvian legwarmers (if you have them)

Dark shoes (preferably black or brown)


Kafijas Galds:

Konsen, Hornak, Verhas  2 plates maizites.   Bauer un Crawfords desserts


Paldies!

Karīna and Zanda

2/3/2023 Skolas ziņas-school news

Alerģijas: Mums ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.


Kalendārs:

5. feb Lasītāja Alyssa Wolf

12. feb Lasītājs Aksels Fiorentino (Tautas Tērpu Swap)

19. feb NAV SKOLA- President's Day Weekend

26. feb Lasītājs Markus Strautnieks

5. mar Lasītājs Neil Crawford


Kafijas Galds

5. februāris

Wolf, Crawfords, Daukšs maizites. Hornak un Koch saldie.


Vecāku Sēde:

Mēs turēsim vecāku sēdi 5. feb pēc skolas zaļā zālē.


Paldies!

Karīna un Zanda

-----------------------------------------------------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Calendar:

February 5th Reader: Alyssa Wolf

February 12th Reader: Aksels Fiorentino (Tautas Tērpu Swap)

February 19th NO SCHOOL-Presidents Day Weekend

February 26th Reader: Markus Strautnieks

March 5th Reader: Neil Crawford


Kafijas Galds

February 5th 

Maizītes: Wolf, Crawford, Daukšs Dessert: Hornak un Koch


Parent Meeting:

February 5th after school in Zaļā Zāle


Paldies!
Karīna and Zanda

1/27/2023 Skolas ziņas-school news

Alerģijas: Mums ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.


Kalendārs:

29.  jan Lasītājs Aleks Verhas

5. feb Lasītāja Alyssa Wolf

12. feb Lasītājs Aksels Fiorentino

19. feb NAV SKOLA- President's Day Weekend

26. feb Lasītājs Markus Strautnieks


Kafijas Galds

29. janvāris

Gravas , Verhas and Foltzer maizites. Bauer un  Konsen saldie.


Skolotāju Sēde:

Mēs turēsim skolotāja sēdi šo svētdien pēc skolas zaļā zālē.


Vecāku Sēde:

Mēs turēsim vecāku sēdi 5. feb pēc skolas zaļā zālē.


Paldies!

Karīna un Zanda

-----------------------------------------------------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Calendar:

January 29th Reader: Aleks Verhas

February 5th Reader: Alyssa Wolf

February 12th Reader: Aksels Fiorentino

February 19th NO SCHOOL-Presidents Day Weekend

February 26th Reader: Markus Strautnieks


Kafijas Galds

January 29th

Maizītes: Gravas, Verhas, and Foltzer Dessert: Bauers and Konsen


Teacher Meeting:

January 29th after school in Zaļā Zāle


Parent Meeting:

February 5th after school in Zaļā Zāle

1/20/2023 Skolas ziņas-school news

 Alerģijas: Mums šogad ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.


Kalendārs:

1.Nav Skola/No School Laimīgu Jauno Gadu!

8. Nav Skola/No School Ziemas Pārtraukums

15. Nav Skola/No School Martin Luther King Weekend

22. Klātienē/In Person Lasītāji Olīvija Daukša un Roberts Foltzer

29. Klātienē/In Person Lasītājs Aleks Verhas


Kafijas Galds

22. janvāris

Wolf, Koch un Hornak maizītes. Apelis saldie 


Skolotāju Sēde:

Mēs turēsim skolotāja sēdi 29. ja pēc skolas zaļā zālē.


Vecāku Sēde:

Mēs turēsim vecāku sēdi 5. feb pēc skolas zaļā zālē.


Ziemassvētku Eglīte:

Varat nostatīties video no Ziemassvētku Eglītes te: https://youtu.be/6Hb2zE29XMY


Paldies!

Karīna un Zanda

-----------------------------------------------------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Calendar:

January 1st: No School Happy New Year

January 8th: No School Winter Break

January 15th: No School Martin Luther King Weekend

January 22nd In Person Readers: Olīvija Daukša and Roberts Foltzer

January 29th In Person Reader: Aleks Verhas


Kafijas Galds

January 22nd

Maizītes: Wolf, Koch and Hornak Dessert: Apelis


Teacher Meeting:

January 29th after school in Zaļā Zāle


Parent Meeting: 

February 5th after school in Zaļā Zāle


Ziemassvētku Eglīte:

You can see the video from Ziemassvētku Eglīte here: https://youtu.be/6Hb2zE29XMY

11/18/2022 Skolas ziņas-school news

 Alerģijas: Mums šogad ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.


Kalendārs:

20. novembris klātienē Lasītājs Aksels

27. novembris nav skola

4. decembris klātienē Tirdziņš Lasītājs Owen

11. decembris Lasītājs Kārlis un Franz

17. decembris Svecīšu Dievkalpojums un Ziemassvētku Eglīte


Kafijas Galds

20. novembris:

Maizītes: Strautnieki, Wolf, Daukšs  Saldais: Apelis un Konsen


Tautas Tērpi/Skolas fotogrāfēšanās

Mēs nobildēsiem katru bērnu (picture day) tautas tērpos.

Puiši:

Balts krekls, prievīte vai sakta, zila veste (ja ir), pelēkas bikses, smukas kurpes.

Meitenes:

Mati bizēs, balta blūze, sakta, svārki, baltas zeķu bikses ne tikai zeķes, melnas kurpes, vainags.


18. Novembra Svinības

Bērni piedalīsies Klīvlandes Latviešu Biedrības rīkotajā 18. Novembra Svētku Svinībās.

Sarīkojums sākās 12:30pp

Ieeja $20 ieskaita pusdienas

Pēc bērnu uzstāšanās mēs viņus palaidīsim pie vecākiem zaļajā zālē.


Ziemassvētku Tirdziņš:

Mūsu skola piedalīsies ar galdu Ziemassvētku Tirdziņā 4. dec. Meklējam brīvprātīgos vecākus kas varētu palīdzēt mūsu bērniem pārdot preces.


Ziemassvētku Eglīte:

Jau gatavojamies uz skolas Eglīti! Lūdzam izpildīt RSVP un pieteikties palīdzēt šeit: https://forms.gle/EmafgpVwWX8gEk4a7

Jūs saņemsiet bērnu lomas un citu informācija par Eglīti šo svētdien.


-----------------------------------------------------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Calendar:

November 20th In Person Reader Aksels

November 27th No School

December 4th Tirdziņš Reader Owen

December 11th Readers Kārlis and Franz

December 17th Candlelight service and Christmas play


Kafijas Galds

20. novembris:

Maizītes: Strautnieki, Wolf, Daukšs  Saldais: Apelis un Konsen


Tautas Tērpi

We will be having a "picture day" of the students on the 20th in their folk costumes.

Boys:

White long sleved shirt, prievīte or sakte, blue vest (if you have it), gray pants, dress shoes.

Girls:

Hair in braids or pulled back, White blouse, sakte, skirts, white tights, not just white socks, black shoes, vainags if your folk costume has it.


Latvian Independence Day

The children will be performing in the Latvian Independence Day event hosted by the Cleveland Latvian Association.

The event begins at 12:30pm

Admission is $20 and includes lunch

After the children are done performing we will release them to their parents in Zaļā Zāle.


Christmas Market

Our children will be selling their own handmade items at the Annual Latvian Christmas Market on December 4th. We are looking for some parents to help them sell and collect money.


Christmas "Eglīte"

We are already getting ready for Christmas! Please RSVP and sign up to help out here: https://forms.gle/eHr6CxgGLSRs9eAg6

You will receive information about the play and your children's parts this Sunday.

11/3/2022 Skolas ziņas-school news

Alerģijas: Mums šogad ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.

Reģistrācija: 

Lūdzu neaizmirstiet reģistrēties, ja vēl to neesat izdarījuši. Te ir links uz reģistrācijas lapu: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Dalības Maksa:

Lūdzu samaksājiet $50/bērnu dalības maksu.

Variet vest līdzi uz skolu vai sūtīt pa pastu uz

Klīvlandes Latviešu Kreditsabiedrībai: 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Kalendārs:

6.novembris klātienē Lasītājs Markus

13. novembris klātienē Lasītājs Neil

20. novembris klātienē Lasītāja Valerie

27. novembris nav skola


Kafijas Galds

6. novembris:

Maizītes: Hornak, Koch, Strautnieks Saldais: Wolf


Tautas Tērpi/Skolas fotogrāfēšanās

Bērniem būs jāvelk tautas tērpi 18. novembra svinībās. Lūdzam jau tagad sākt uzlaikot tautas tērpus.

Puiši atvediet vestes kas vairs neder un ieliekiet skapī pie zaļās zāles. Meitenes-ir daži tautas tērpi sieviešu garderobē ko var uzlaikot.

Mēs nobildēsiem katru bērnu (picture day) tautas tērpos šinī dienā.


18. Novembra Svinības

Bērni piedalīsies Klīvlandes Latviešu Biedrības rīkota 18. Novembra Svētku Akts.

Sarīkojums sākās 12:30pp

Ieeja $20 ieskaita pusdienas

Pēc bērnu uzstāšanos mēs viņus palaidīsim pie vecākiem  zaļajā zālē.


Ziemassvētku Tirdziņš:

Mūsu skola piedalīsies ar galdu Ziemassvētku Tirdziņā 4. dec. Meklējam brīvprātīgos vecākus kas varētu palīdzēt mūsu bērniem pārdot preces.


Ziemassvētku Eglīte:

Jau gatavojamies uz skolas Eglīti! Lūdzam izpildīt RSVP un pieteikties palīdzēt šeit: https://forms.gle/EmafgpVwWX8gEk4a7

Jūs saņemsiet bērnu lomas un citu informācija par Eglīti šo svētdien.


-----------------------------------------------------------------------------------


Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Registration:

If you haven't already registered, please do so. Here is the link: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Tuition:

Please turn in $50/child for this year's tuition.

You can bring it with you to school or send it to:

Latvian Cleveland Credit Union 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Calendar:

November 6th In Person Reader Markus

November 13th In Person Reader Neil

November 20th In Person Reader Valerie

November 27th No School


Kafijas Galds

Maizītes: Hornak, Koch, Strautnieks Saldais: Wolf


Tautas Tērpi

The children will have to wear their folk costumes for the Latvian Independence Day celebration in November. Please start trying on your costumes now. Boys please return any vests that no longer fit to the hallway closet located next to the Green Room so that others can try them on. If a new one is needed we will contact Ilze to see if she is able to make a new one. Girls-there are a few costumes in the women's dressing area that you can try on.


We will  be having a "picture day" of the students on the 20th in their folk costumes.


Latvian Independence Day

The children will be performing in the Latvian Independence Day event hosted by the Cleveland Latvian Association.

The event begins at 12:30pm

Admission is $20 and includes lunch

After the children are done performing we will release them to their parents in Zaļā Zāle.


Christmas Market

Our children will be selling their own handmade items at the Annual Latvian Christmas Market on December 4th. We are looking for some parents to help them sell and collect money.


Christmas "Eglīte"

We are already getting ready for Christmas! Please RSVP and sign up to help out here: https://forms.gle/eHr6CxgGLSRs9eAg6

You will receive information about the play and your children's parts this Sunday.

10/20/2022 Skolas ziņas-school news

Alerģijas:

Mums šogad ir skolēns kam ir alerģija plno zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars ar riekstiem, utt.


Reģistrācija:

Lūdzu neaizmirstiet reģistrēties, ja vēl to neesat izdarījuši. Te ir links uz reģistrācijas lapu: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Dalības Maksa:

Lūdzu samaksājiet $50/bērnu dalības maksu.

Variet vest līdzi uz skolu vai sūtīt pa pastu uz

Klīvlandes Latviešu Kreditsabiedrībai: 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Kalendārs:

23. oktobris klātienē Trunk or Treat Lasītājs Roberts

30. oktobris Nav Skola

6.novembris klātienē Lasītājs Markus

13. novembris klātienē Lasītājs Neil

20. novembris klātienē Lasītāja Valerie


Kafijas Galds

23.oktobris Maizītes: Daukšs un Wolf Saldais: Crawfords un Foltzer


Trunk or Treat

1-1:30pm bagāžnieku dekorēšana

1:30-? Trunk or Treat!

Atgādinājums nepērkiet konfektes ar zemesriekstiem (peanuts) Sign up here:  https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9


Tautas Tērpi/Skolas fotogrāfēšanās

Bērniem būs jāvelk tautas tērpi 18. novembra svinībās. Lūdzam jau tagad sākt uzlaikot tautas tērpus. Puiši atvediet vestes kas vairs neder un ieliekiet skapī pie zaļās zāles. Meitenes-ir daži tautas tērpi sieviešu garderobē ko var uzlaikot.

Mēs nobildēsiem katru bērnu (picture day) tautas tērpos šinī dienā.


Ziemassvētku Eglīte:

Jau gatavojamies uz skolas Eglīti! Lūdzam izpildīt RSVP un pieteikties palīdzēt šeit: https://forms.gle/EmafgpVwWX8gEk4a7

-----------------------------------------------------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Registration:

If you haven't already registered, please do so. Here is the link: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Tuition:

Please turn in $50/child for this year's tuition.

You can bring it with you to school or send it to:

Latvian Cleveland Credit Union 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Calendar:

October 23rd In Person Trunk or Treat Reader Roberts

October 30th NO SCHOOL

November 6th In Person Reader Markus

November 13th In Person Reader Neil

November 20th In Person Reader Valerie


Kafijas Galds

October 23rd Maizītes: Daukšs un Wolf Saldais: Crawfords un Foltzer


Trunk or Treat

October 23rd is Trunk or Treat! If you'd like to decorate your car please fill out the Google Form here: https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9 or sign up on the list at Kafijas galds.

Please do not buy candy with peanuts.


Tautas Tērpi

The children will have to wear their folk costumes for the Latvian Independence Day celebration in November. Please start trying on your costumes now. Boys please return any vests that no longer fit to the hallway closet located next to the Green Room so that others can try them on. If a new one is needed we will contact Ilze to see if she is able to make a new one. Girls-there are a few costumes in the women's dressing area that you can try on. 


We will  be having a "picture day" of the students on the 20th in their folk costumes.


Christmas "Eglīte"

We are already getting ready for Christmas! Please RSVP and sign up to help out here: https://forms.gle/eHr6CxgGLSRs9eAg6

10/13/2022 Skolas ziņas-school news

Allerģijas:

Mums šogad ir skolēns kam ir allerģija pret zemesriekstiem (peanuts) lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm granola bars ar riekstiem, utt.

Reģistrācija:

Lūdzu neaizmirstiet reģistrēties, ja vēl to neesat izdarījuši. Te ir links uz reģistrācijas lapu: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Dalības Maksa:

Lūdzu samaksājiet $50/bērnu dalības maksu.

Variet vest līdzi uz skolu vai sūtīt pa pastu uz

Klīvlandes Latviešu Kreditsabiedrībai: 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107.


Kalendārs:

16. oktobris klātienē Lasītāja Alyssa

23. oktobris klātienē Trunk or Treat Lasītājs Aksels

30. oktobris Nav Skola

6.novembris klātienē Lasītājs Markus

13. novembris klātienē Lasītājs Neil


Kafijas Galds

16.oktobris Maizītes: Grava, Verhas un Foltzer/Saldie: Wolf un Konsen


Trunk or Treat

23. oktobrī mēs svinēsim Trunk or Treat! Ja vēlaties izdekorēt bagāžniekus lūdzām izpildīt Google Form te: https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9 vai pieraksties pie "Sign Up" listes pie kafijas galds.


Tautas Tērpi

Bērniem būs jāvelk tautas tērpi 18. novembra svinībās. Lūdzam jau tagad sākt uzlaikot tautas tērpus. Puiši atvediet vesti kas vairs neder un ieliekiet skapī pie zaļās zāles. Meitenes-ir daži tautas tērpi sieviešu garderobē ko var uzlaikot.

-----------------------------------------------------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Registration:

If you haven't already registered, please do so. Here is the link: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Tuition:

Please turn in $50/child for this year's tuition.

You can bring it with you to school or send it to:

Latvian Cleveland Credit Union 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Calendar:

October 16th In Person Reader Alyssa

October 23rd In Person Trunk or Treat Reader Aksels

October 30th NO SCHOOL

November 6th In Person Reader Markus

November 13th In Person Reader Neil


Kafijas Galds

October 16th Open Faced Sandwiches: Grava, Verhas un Foltzer/Desserts: Wolf un Konsen


Trunk or Treat

October 23rd is Trunk or Treat! If you'd like to decorate your car please fill out the Google Form here: https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9 or sign up on the list at Kafijas galds.


Tautas Tērpi

The children will have to wear their folk costumes for the Latvian Independence Day celebration in November. Please start trying on your costumes now. Boys please return any vests that no longer fit to the hallway closet located next to the Green Room so that others can try them on. If a new one is needed we will contact Ilze to see if she is able to make a new one. Girls-there are a few costumes in the women's dressing area that you can try on. 



10/06/2022 Skolas ziņas-school news

Allerģijas:

Mums šogad ir skolēns kam ir allerģija pret zemesriekstiem (peanuts) lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm granola bars ar riekstiem, utt.

Reģistrācija:

Lūdzu neaizmirstiet reģistrēties, ja vēl to neesat izdarījuši. Te ir links uz reģistrācijas lapu: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Dalības Maksa:

Lūdzu samaksājiet $50/bērnu dalības maksu.

Variet vest līdzi uz skolu vai sūtīt pa pastu uz

Klīvlandes Latviešu Kreditsabiedrībai: 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107.


Kalendārs:

9. oktobris Nav Skola

16. oktobris klātienē Lasītāja Alyssa

23. oktobris klātienē Trunk or Treat Lasītājs Aksels

30. oktobris Nav Skola

6.novembris klātienē Lasītājs Markus


Kafijas Galds

16.oktobris Maizītes: Grava, Verhas un Foltzer/Saldie: Wolf un Konsen


Trunk or Treat

23. oktobrī mēs svinēsim Trunk or Treat! Ja vēlaties izdekorēt bagāžniekus lūdzām izpildīt Google Form te: https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9 vai pieraksties pie "Sign Up" listes pie kafijas galds.


Tautas Tērpi

Bērniem būs jāvelk tautas tērpi 18. novembra svinībās. Lūdzam jau tagad sākt uzlaikot tautas tērpus. Puiši atvediet vesti kas vairs neder un ieliekiet skapī pie zaļās zāles. Meitenes-ir daži tautas tērpi sieviešu garderobē ko var uzlaikot.

-----------------------------------------------------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Registration:

If you haven't already registered, please do so. Here is the link: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Tuition:

Please turn in $50/child for this year's tuition.

You can bring it with you to school or send it to:

Latvian Cleveland Credit Union 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Calendar:

October 9th NO SCHOOL

October 16th In Person Reader Alyssa

October 23rd In Person Trunk or Treat Reader Aksels

October 30th NO SCHOOL

November 6th In Person Reader Markus


Kafijas Galds

October 16th Open Faced Sandwiches: Grava, Verhas un Foltzer/Desserts: Wolf un Konsen


Trunk or Treat

October 23rd is Trunk or Treat! If you'd like to decorate your car please fill out the Google Form here: https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9 or sign up on the list at Kafijas galds.


Tautas Tērpi

The children will have to wear their folk costumes for the Latvian Independence Day celebration in November. Please start trying on your costumes now. Boys please return any vests that no longer fit to the hallway closet located next to the Green Room so that others can try them on. If a new one is needed we will contact Ilze to see if she is able to make a new one. Girls-there are a few costumes in the women's dressing area that you can try on. 



9/29/2022 Skolas ziņas-school news

Allerģijas:

Mums šogad ir skolēns kam ir allerģija pret zemesriekstiem (peanuts) lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm granola bars ar riekstiem, utt.

Reģistrācija:

Lūdzu neaizmirstiet reģistrēties, ja vēl to neesat izdarījuši. Te ir links uz reģistrācijas lapu: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Dalības Maksa:

Lūdzu samaksājiet $50/bērnu dalības maksu.

Variet vest līdzi uz skolu vai sūtīt pa pastu uz

Klīvlandes Latviešu Kreditsabiedrībai: 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107.


Kalendārs:

2. oktobris klātienē Lasītājs Aleks

9. oktobris Nav Skola

16. oktobris klātienē Lasītāja Alyssa

23. oktobris klātienē Trunk or Treat Lasītājs Aksels

29. oktobris Nav Skola


Miķeļdiena un Pļaujas Svētki

Šo svētdien bērni mācīsies par Miķeļiem un Pļaujas Svētkiem. Viņi veidos mākslas darbus izmantojot dabas materiālus. Dāmu Komitejas gadskārtējās Pļaujas Svētku svinības notiksies lielājā zālē $15 ieskaita siltas pusdienas. 


Kafijas Galds

2.oktobris Maizītes: Wolf, Koch un Apelis/Saldie: Strautnieks un Ūdris

16.oktobris Maizītes: Grava, Verhas un Foltzer/Saldie: Wolf un Konsen


Trunk or Treat

23. oktobrī mēs svinēsim Trunk or Treat! Ja vēlaties izdekorēt bagāžniekus lūdzām izpildīt Google Form te: https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9 vai pieraksties pie "Sign Up" listes pie kafijas galds.


Tautas Tērpi

Bērniem būs jāvelk tautas tērpi 18. novembra svinībās. Lūdzam jau tagad sākt uzlaikot tautas tērpus. Puiši atvediet vesti kas vairs neder un ieliekiet skapī pie zaļās zāles. Meitenes-ir daži tautas tērpi sieviešu garderobē ko var uzlaikot.

-----------------------------------------------------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Registration:

If you haven't already registered, please do so. Here is the link: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Tuition:

Please turn in $50/child for this year's tuition.

You can bring it with you to school or send it to:

Latvian Cleveland Credit Union 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Calendar:

October 2nd In person Reader Aleks

October 9th NO SCHOOL

October 16th In Person Reader Alyssa

October 23rd In Person Trunk or Treat Reader Aksels

October 30th NO SCHOOL


Miķeļdiena and Pļaujas Svētki

This Sunday the children will be learning about Miķeļdiena and Pļaujas Svētki. Both holidays celebrate the fall harvest. Your children will be coming home with art work made with items found in nature. Please do not forget to bring these home with you. Our Ladies' Auxillary group will be hosting a Pļaujas Svētku fundraiser in the main hall. $15 includes a hot meal. 


Kafijas Galds

October 2nd Open Faced Sandwiches: Wolf, Koch un Apelis/Desserts: Strautnieks un Ūdris

October 16th Open Faced Sandwiches: Grava, Verhas un Foltzer/Desserts: Wolf un Konsen


Trunk or Treat

October 23rd is Trunk or Treat! If you'd like to decorate your car please fill out the Google Form here: https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9 or sign up on the list at Kafijas galds.


Tautas Tērpi

The children will have to wear their folk costumes for the Latvian Independence Day celebration in November. Please start trying on your costumes now. Boys please return any vests that no longer fit to the hallway closet located next to the Green Room so that others can try them on. If a new one is needed we will contact Ilze to see if she is able to make a new one. Girls-there are a few costumes in the women's dressing area that you can try on. 



9/22/2022 Skolas ziņas-school news

Reģistrācija:

Lūdzu neaizmirstiet reģistrēties, ja vēl to neesat izdarījuši. Te ir links uz reģistrācijas lapu: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Dalības Maksa:

Lūdzu samaksājiet $50/bērnu dalības maksu. 

Variet vest līdzi uz skolu vai sūtīt pa pastu uz 

Klīvlandes Latviešu Kreditsabiedrībai: 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107.


Kalendārs:

25. septembris klātienē Pirmā Skolas Diena!!! Lūdzu ieradaties 9:15am skolas korridorī sastāties gājienam uz baznīcu.

2. oktobris klātienē Lasītājs Aleks

9. oktobris Nav Skola

16. oktobris klātienē Lasītāja Alyssa

23. oktobris klātienē Trunk or Treat Lasītājs Aksels

-----------------------------------------------------------------------------------

Registration:

If you haven't already registered, please do so. Here is the link: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Tuition:

Please turn in $50/child for this year's tuition.

You can bring it with you to school or send it to:

Latvian Cleveland Credit Union 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Calendar:

September 25th First day of school!!! Please meet at 9:15am in the school hallway so we can walk in to church together. 

October 2nd In person Reader Aleks

October 9th NO SCHOOL

October 16th In Person Reader Alyssa

October 23rd In Person Trunk or Treat Reader Aksels


5/6/2022 Skolas ziņas-school news

Labrīt mīļā skolas saime!


Sūtām jums informāciju par šo nedeļas Nogales.  Lūdzam, lai jūs izlasiet VISU. Ja jums ir kādi jautājumi lūdzu atrakstiet te, vai sūtiet īsziņu Karīnai 440-821-9125 vai Zandai 216-501-0204.


Jautājumi par ēdienu/sign-up sheet lūdzu sūtiet Saimniecei Ingai Wolf 216-978-5504


Pielikumā:

Vārdi visām dziesmām

Dienas Kārtība sestdienai un svētdienai

svētdienas programma

Sign-Up Sheet


Paldies!

Karīna un Zanda

-----------------------------------------------


Good morning everyone!


We are forwarding information about this weekend. Please take the time to read everything. If you have any questions please reply here or send Karīna 440-821-9125 or Zanda 216-501-0204 a text.


Any questions about food/sign-up sheet please send to our Saimniecer Inga Wolf 216-978-5504


Attached:

Words to all of the songs

Schedule for this weekend

Sunday's Program

Sign-up Sheet


Paldies!

Karīna and Zanda

https://docs.google.com/document/d/15bQZF__bDrkMHh2_K6X1aAxY_t8kacHP68mJwKs1EaQ/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1IxrYJiAD18HWIzxfMAUURmZrUEYPM9jLbZ8FGvMI1Mg/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1oHRZDRXFgTkj3osgIEGBx9d8NdwBeH3Lu3u3eeIO1HM/edit?usp=sharing


Ģimenes Dienas Nedeļas Nogale

4/7/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

9. apr Lieldiena svinības LAKEWOODĀ

15. apr NAV skola

24. apr klātienē

1.mai klātienē


Labrīt mīļā skolas saime!

Gatavojoties uz Lieldienu svinībām, mēs ar lielu cerību skatāmies laiku ziņas.

Diemžēl, izskatās ka sestdien būs tipiska Klīvlandes pavasara diena...auksts...lietains...un sniegains.

Kaut ļoti gribējām būt ārā dabā svinēt Lieldienas, tas šoreiz nebūs iespējams. 

Tāpēc, mēs pārvietosim svinības uz Lakewood. Svinēsim kopā sestdien 9. apr. plkst 1os Lielajā Zālē

Paldies!

Karīna un Zanda

www.klivlandeslvskola.com


2. Mātes Diena/Izlaidums/Absolvēšana

Visā drīzumā jūs saņemsiet informācija par Mātes Dienu/Skolas Izlaidumu/ un 8. klases pamatskolas absolvēšanu. Tas notiks svētdien 8. maijā. Lūdzam jau ierakstīt kalendāros un dodiet ziņu ja neplānojiet būt. 


Piena ceļš: ja kādam skolēnam ir interese spēlēt instrumentu kopā ar skolas koris lūdzam visā drīzumā mums dot ziņu. Mums jau ir pieteikušies 2 skolēnus! Paldies! Arī dalamies atkal ar dziesmu vārdiem ko mudinām vecākus jau tagad piestrādāt. 

------------------------------------------------------------------

Calendar:

April 9th Lieldienas/Easter celebration in Chardon

April 15th NO School

April 24th in person

May 1st in person

Good morning everyone!

As we are getting ready to celebrate Easter this weekend, we have been watching the weather very closely.

Unfortunately, it looks like it will be a typical Cleveland spring day....cold...rainy....and snowy.

Although we were hoping to be outside to celebrate, it looks like that won't be happening this year.


We have decided to move our celebration to Lakewood. We will meet same day and time, 

Saturday, April 9th at 1pm in the Church Hall.


Paldies!

Karīna and Zanda

www.klivlandeslvskola.com


2. Mother's Day/End of year celebration/Graduation

We will be sending out information about May 8th very shortly. Please already mark your calendars. If you cannot attend please let us know ASAP.


Piena Ceļš: If there are any students who would like to play an instrument for this song please let us know! We have attached slides with the words to this email. Please start reviewing with your children at home.


Paldies!

Karīna un Zanda

​​

 Practice Videos and Words

3/31/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

3. apr klātienē *Mazulīši 9os

9. apr Lieldiena svinības Chardonā

15. apr NAV skola

24. apr klātienē


1. Lieldienas

Mēs atkal svinēsim Lieldienas tā kā pagājušogad. Šogad Rešņu cilts mums ļoti izpalīdz un ir uzņēmušies Lieldienas rīkot savā dārzā. Lieldienas notiks sestdien 9. aprīli Chardonā plkst 1os. Tāpat kā pagājušogad  aicinām lai katrs vecāks palīdzi ar kādu darbiņu. Lūdzām parakstīties uz sign-up genius. 


Vecvecāki, tantes, onkuļi, etc. ir mīļi gaidīti piedalīties! Ja kādi ģimenes locekļi būs lūdzam RSVP uz klivdraudzesskola@gmail.com lai varam izgudrot cik daudz ēdienu taisīt.


Sign-up Genius: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-lieldienas1


2. Mātes Diena/Izlaidums/Absolvēšana

Visā drīzumā jūs saņemsiet informācija par Mātes Dienu/Skolas Izlaidumu/ un 8. klases pamatskolas absolvēšanu. Tas notiks svētdien 8. maijā. Lūdzam jau ierakstīt kalendāros un dodiet ziņu ja neplānojiet būt. 


Piena ceļš: ja kādam skolēnam ir interese spēlēt instrumentu kopā ar skolas koris lūdzam visā drīzumā mums dot ziņu. Mums jau ir pieteikušies 2 skolēnus! Paldies! Arī dalamies atkal ar dziesmu vārdiem ko mudinām vecākus jau tagad piestrādāt. 

------------------------------------------------------------------

Calendar:

April 3rd in person

April 9th Lieldienas/Easter celebration in Chardon

April 15th NO School

April 24th in person


1. Lieldienas/Easter

Just like last year we will be celebrating Lieldienas/Easter with an event. This year it will be held at the Rešņi home in Chardon on Saturday, April 9th at 1pm. Just like last year we ask that each parent helps out. Please choose a job on the sign up genius. 


Grandparents, Aunts and Uncles are all welcome to attend! If you are inviting additional family members please let us know so we can get a headcount for food.


Sign-up Genius: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-lieldienas1


2. Mother's Day/End of year celebration/Graduation

We will be sending out information about May 8th very shortly. Please already mark your calendars. If you cannot attend please let us know ASAP.


Piena Ceļš: If there are any students who would like to play an instrument for this song please let us know! We have attached slides with the words to this email. Please start reviewing with your children at home.


Paldies!

Karīna un Zanda

​​

 Practice Videos and Words

3/17/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

20. marts klātienē

27. nav skola

3. apr klātienē *Mazulīši 9os

9. apr Lieldiena svinības Chardonā


Labdien mīļā skolas saime! (scroll for English)


Vēlamies ar jums dalīties ļoti svarīgas ziņas. Lūdzam lai jūs izlasiet visu. Ja ir kādi jautājumi lūdzām sūtiet mums epasts uz klivdraudzesskola@gmail.com 


1. Maskas

Draudzes valde pārstrādāja vadlīnijas dievkalpojuma apmeklētājiem. To mēs pielikam pie šī epasta. Maskas vairs nav obligāti dievlūdzējiem. Tā kā skola seko draudzes vadlīnijas mēs arī to pašu lēmumu. Sākot ar 20. martu skolēniem un skolotājiem vairs nav obligāti jāvalkā maskas. 


Ņemot to vērā atgādinām sekojošos punktus. 

1. Palieciet mājās ja tu vai kāds jūsu mājā nejūtās labi. 

2. Ja jums ir bijis kontakta ar kādu kam ir COVID-19 pat ja tam cilvēkam nav neviena simptoma lūdzam neatgriezties uz Latviešu skolu līdz kamēr 5 dienas ir pagajusi pāri un jums ir negatīvo COVID-19 tests.

3. Lūdzam izrādīt cieņu pret tiem kuri izvēlas valkāt masku vai nevalkāt masku.

4. Turpiniet ievērot distanci no citiem.


Pandēmijas svārstīgo apstākļu dēļ, plāni var jebkurā laikā mainīties. 


2. Kafijas Galds

Kafijas galds ir atpakaļ! Skolas Saimniece Inga Wolf jums katru nedeļu izsūtīs e-pastu ar kafijas galdu uzdevumiem. Ja kāda iemesļu deļ jūs nevariet izpildīt lūdzām ar Ingas sarunājies. Ingas epasts ir ivwolf@outlook.com


3. Medību Diena

Šo svētdien 20. martā notiks "Medības" (Bear Hunt. No grāmata "We're going on a bear hunt" by Michael Rosen)


Mazulīšiem līdz 6. klasei ies šķēršļu gājienā. Esam pielikuši pagajušo svētdienas klases slīdes. Skolēniem būs uzdotas jautājumi par norādiem. 


LIELS paldies mūsu 8. klases skolēni kuri palīdzēs kā šķēršļu gājiena vadītāji :-) 

Ja skolēni vēlas taisīt binokļus varat redzēt instrukcijas šeit: https://youtu.be/Nn4XAGVVylw?t=514


4. Lieldienas

Mēs atkal svinēsim Lieldienas tā kā pagājušogad. Šogad Rešņu cilts mums ļoti izpalīdz un ir uzņēmušies Lieldienas rīkot savā dārzā. Lieldienas notiks sestdien 9. aprīli Chardonā plkst 1os. Tāpat kā pagājušogad  aicinām lai katrs vecāks palīdzi ar kādu darbiņu. Lūdzām parakstīties uz sign-up genius. 


Vecvecāki, tantes, onkuļi, etc. ir mīļi gaidīti piedalīties! Ja kādi ģimenes locekļi būs lūdzam RSVP uz klivdraudzesskola@gmail.com lai varam izgudrot cik daudz ēdienu taisīt.


Sign-up Genius: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-lieldienas1


5. Mātes Diena/Izlaidums/Absolvēšana

Visā drīzumā jūs saņemsiet informācija par Mātes Dienu/Skolas Izlaidumu/ un 8. klases pamatskolas absolvēšanu. Tas notiks svētdien 8. maijā. Lūdzam jau ierakstīt kalendāros un dodiet ziņu ja neplānojiet būt. 


Piena ceļš: ja kādam skolēnam ir interese spēlēt instrumentu kopā ar skolas koris lūdzam visā drīzumā mums dot ziņu. Mums jau ir pieteikušies 2 skolēnus! Paldies! Arī dalamies atkal ar dziesmu vārdiem ko mudinām vecākus jau tagad piestrādāt. 

------------------------------------------------------------------

Calendar:

March 20th in person

March 27th no school

April 3rd in person

April 9th Lieldienas/Easter celebration in Chardon


Dear teachers, parents, and students,


We would like to share with you some very important information. Please take some time to read through this e-mail. If you have any questions please do not hesitate to contact us at klivdraudzesskola@gmail.com 


1. Masks

The church board has sent out a very important update on the mask mandate. The school follows the guidelines set by our church. We have attached a copy of what was sent out to all congregation members. Masks are no longer required to be worn in the church. Starting on Sunday,March 20th we will no longer mandatate masks to be worn in school.


These guidelines are subject to change depending on future Covid circumstances.


Please take in to consideration the following: 

1. Remain at home if you or someone in your family is not feeling well.

2. If you have tested positive for COVID-19 or have had contact within the last 5 days with a person with COVID-19 even if you are asymptomatic please stay home. You must test negative before returning to school

3. Be respectful of those who choose to continue to wear a mask while in our building or those who chose not to wear a mask. 

4. Keep a safe distance from others.


2. Kafijas Galds

Kafijas Galds is back! You will begin to receive e-mails from Inga Wolf aka the kafijas galds lady :-) She will ask each family to bring some maizītes on specific weeks. If you cannot help out please coordinate with Inga directly. ivwolf@outlook.com


3. Bear Hunt Day

This Sunday we will be going on a Bear Hunt during each child's Latvian Language class. Also called "Medības" Inspired by the book "We're going on a bear hunt" by Michael Rosen


Mazulīši-6. klase will participate. We have attached the slides from last Sunday's classes. The children will be asked questions based on these slides.


A BIG thank you to our 8. klase who will help us run the bear hunt!


Students can also make binoculars. Instructions can be viewed here: https://youtu.be/Nn4XAGVVylw?t=514


4. Lieldienas/Easter

Just like last year we will be celebrating Lieldienas/Easter with an event. This year it will be held at the Rešņi home in Chardon on Saturday, April 9th at 1pm. Just like last year we ask that each parent helps out. Please choose a job on the sign up genius. 


Grandparents, Aunts and Uncles are all welcome to attend! If you are inviting additional family members please let us know so we can get a headcount for food.


Sign-up Genius: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-lieldienas1


5. Mother's Day/End of year celebration/Graduation

We will be sending out information about May 8th very shortly. Please already mark your calendars. If you cannot attend please let us know ASAP.


Piena Ceļš: If there are any students who would like to play an instrument for this song please let us know! We have attached slides with the words to this email. Please start reviewing with your children at home.


Paldies!

Karīna un Zanda

 13. marts Latviešu Valoda 5. & 6. Klase

​​

 Practice Videos and Words

3/10/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

13. marts virtuāli

20. marts klātienē

27. nav skola

3. apr klātienē *Mazulīši 9os


Mātes Diena Dziesmas


Atgādinājumi:


Paldies!

Karīna un Zanda


------------------------------------------------------

Calendar:

March 13th virtual

March 20th in person

March 27th no school

April 3rd in person


Mātes Diena Dziesmas


Reminders:


Paldies!

Karīna un Zanda

3/3/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

6. marts klātienē *Mazulīši 9os

13. marts virtuāli

20. marts klātienē

27. nav skola


Mātes Diena Dziesmas


Atgādinājumi:


Paldies!

Karīna un Zanda


------------------------------------------------------

Calendar:

March 6th in person * 9am Mazulīši

March 13th virtual

March 20th in person

March 27th no school


Mātes Diena Dziesmas


Reminders:


Paldies!

Karīna un Zanda

2/10/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

13. februāris virtuāli

20. februāris klases nebūs (Presidents Day Weekend)

27. februāris klātienē

6. marts klātienē


Mātes Diena Dziesmas


Atgādinājumi:


Paldies!

Karīna un Zanda


------------------------------------------------------

Calendar:

February 13th Virtual

February 20th No School (Presidents Day)

February 27th In Person

March 6th In Person


Mātes Diena Dziesmas


Reminders:


Paldies!

Karīna un Zanda

2/3/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

30. janvāris klases nebūs

6. februāris klātienē *Mazulīši 9os *Skolas Olimpiāde

13. februāris virtuāli

20. februāris klases nebūs (Presidents Day Weekend)

27. februāris klātienē


Skolas Olimpiāde


Mātes Diena Dziesmas


Atgādinājumi:


Paldies!

Karīna un Zanda


------------------------------------------------------

Calendar:

January 30th No School

February 6th In Person *Mazulīši 9am *School Olympics

February 13th Virtual

February 20th No School (Presidents Day)

February 27th In Person


Skolas Olimpiāde


Mātes Diena Dziesmas


Reminders:


Paldies!

Karīna un Zanda

1/28/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

30. janvāris klases nebūs

6. februāris klātienē *Mazulīši 9os *Skolas Olimpiāde

13. februāris virtuāli

20. februāris klases nebūs (Presidents Day Weekend)

27. februāris klātienē


Skolas Olimpiāde


Mātes Diena Dziesmas

Paldies!

Karīna un Zanda

------------------------------------------------------

Calendar:

January 30th No School

February 6th In Person *Mazulīši 9am *School Olympics

February 13th Virtual

February 20th No School (Presidents Day)

February 27th In Person


Skolas Olimpiāde


Mātes Diena Dziesmas


Paldies!

Karīna un Zanda

1/19/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

23. janvāris virtuāli

30. janvāris klases nebūs

6. februāris klātienē

13. februāris virtuāli


Sniega Dienas- Ja gadījumā mums ir slikti laika apstākļi vai "Snow Day" to mēs izziņosim sestdienā un pārliksim klases virtuālā formatā. 

Covid Dienas- Ja baznīca ir ciet covid deļ, tad mēs satiksimies virtuāli

Karīna un Zanda