SKOLAS ZIŅAS - SCHOOL NEWS

1/27/2023 Skolas ziņas-school news

Alerģijas: Mums ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.


Kalendārs:

29. jan Lasītājs Aleks Verhas

5. feb Lasītāja Alyssa Wolf

12. feb Lasītājs Aksels Fiorentino

19. feb NAV SKOLA- President's Day Weekend

26. feb Lasītājs Markus Strautnieks


Kafijas Galds

29. janvāris

Gravas , Verhas and Foltzer maizites. Bauer un Konsen saldie.


Skolotāju Sēde:

Mēs turēsim skolotāja sēdi šo svētdien pēc skolas zaļā zālē.


Vecāku Sēde:

Mēs turēsim vecāku sēdi 5. feb pēc skolas zaļā zālē.


Paldies!

Karīna un Zanda

-----------------------------------------------------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Calendar:

January 29th Reader: Aleks Verhas

February 5th Reader: Alyssa Wolf

February 12th Reader: Aksels Fiorentino

February 19th NO SCHOOL-Presidents Day Weekend

February 26th Reader: Markus Strautnieks


Kafijas Galds

January 29th

Maizītes: Gravas, Verhas, and Foltzer Dessert: Bauers and Konsen


Teacher Meeting:

January 29th after school in Zaļā Zāle


Parent Meeting:

February 5th after school in Zaļā Zāle

1/20/2023 Skolas ziņas-school news

Alerģijas: Mums šogad ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.


Kalendārs:

1.Nav Skola/No School Laimīgu Jauno Gadu!

8. Nav Skola/No School Ziemas Pārtraukums

15. Nav Skola/No School Martin Luther King Weekend

22. Klātienē/In Person Lasītāji Olīvija Daukša un Roberts Foltzer

29. Klātienē/In Person Lasītājs Aleks Verhas


Kafijas Galds

22. janvāris

Wolf, Koch un Hornak maizītes. Apelis saldie


Skolotāju Sēde:

Mēs turēsim skolotāja sēdi 29. ja pēc skolas zaļā zālē.


Vecāku Sēde:

Mēs turēsim vecāku sēdi 5. feb pēc skolas zaļā zālē.


Ziemassvētku Eglīte:

Varat nostatīties video no Ziemassvētku Eglītes te: https://youtu.be/6Hb2zE29XMY


Paldies!

Karīna un Zanda

-----------------------------------------------------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Calendar:

January 1st: No School Happy New Year

January 8th: No School Winter Break

January 15th: No School Martin Luther King Weekend

January 22nd In Person Readers: Olīvija Daukša and Roberts Foltzer

January 29th In Person Reader: Aleks Verhas


Kafijas Galds

January 22nd

Maizītes: Wolf, Koch and Hornak Dessert: Apelis


Teacher Meeting:

January 29th after school in Zaļā Zāle


Parent Meeting:

February 5th after school in Zaļā Zāle


Ziemassvētku Eglīte:

You can see the video from Ziemassvētku Eglīte here: https://youtu.be/6Hb2zE29XMY

11/18/2022 Skolas ziņas-school news

Alerģijas: Mums šogad ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.


Kalendārs:

20. novembris klātienē Lasītājs Aksels

27. novembris nav skola

4. decembris klātienē Tirdziņš Lasītājs Owen

11. decembris Lasītājs Kārlis un Franz

17. decembris Svecīšu Dievkalpojums un Ziemassvētku Eglīte


Kafijas Galds

20. novembris:

Maizītes: Strautnieki, Wolf, Daukšs Saldais: Apelis un Konsen


Tautas Tērpi/Skolas fotogrāfēšanās

Mēs nobildēsiem katru bērnu (picture day) tautas tērpos.

Puiši:

Balts krekls, prievīte vai sakta, zila veste (ja ir), pelēkas bikses, smukas kurpes.

Meitenes:

Mati bizēs, balta blūze, sakta, svārki, baltas zeķu bikses ne tikai zeķes, melnas kurpes, vainags.


18. Novembra Svinības

Bērni piedalīsies Klīvlandes Latviešu Biedrības rīkotajā 18. Novembra Svētku Svinībās.

Sarīkojums sākās 12:30pp

Ieeja $20 ieskaita pusdienas

Pēc bērnu uzstāšanās mēs viņus palaidīsim pie vecākiem zaļajā zālē.


Ziemassvētku Tirdziņš:

Mūsu skola piedalīsies ar galdu Ziemassvētku Tirdziņā 4. dec. Meklējam brīvprātīgos vecākus kas varētu palīdzēt mūsu bērniem pārdot preces.


Ziemassvētku Eglīte:

Jau gatavojamies uz skolas Eglīti! Lūdzam izpildīt RSVP un pieteikties palīdzēt šeit: https://forms.gle/EmafgpVwWX8gEk4a7

Jūs saņemsiet bērnu lomas un citu informācija par Eglīti šo svētdien.


-----------------------------------------------------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Calendar:

November 20th In Person Reader Aksels

November 27th No School

December 4th Tirdziņš Reader Owen

December 11th Readers Kārlis and Franz

December 17th Candlelight service and Christmas play


Kafijas Galds

20. novembris:

Maizītes: Strautnieki, Wolf, Daukšs Saldais: Apelis un Konsen


Tautas Tērpi

We will be having a "picture day" of the students on the 20th in their folk costumes.

Boys:

White long sleved shirt, prievīte or sakte, blue vest (if you have it), gray pants, dress shoes.

Girls:

Hair in braids or pulled back, White blouse, sakte, skirts, white tights, not just white socks, black shoes, vainags if your folk costume has it.


Latvian Independence Day

The children will be performing in the Latvian Independence Day event hosted by the Cleveland Latvian Association.

The event begins at 12:30pm

Admission is $20 and includes lunch

After the children are done performing we will release them to their parents in Zaļā Zāle.


Christmas Market

Our children will be selling their own handmade items at the Annual Latvian Christmas Market on December 4th. We are looking for some parents to help them sell and collect money.


Christmas "Eglīte"

We are already getting ready for Christmas! Please RSVP and sign up to help out here: https://forms.gle/eHr6CxgGLSRs9eAg6

You will receive information about the play and your children's parts this Sunday.

11/3/2022 Skolas ziņas-school news

Alerģijas: Mums šogad ir skolēns kam ir alerģija no zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars, riekstiem, utt.

Reģistrācija:

Lūdzu neaizmirstiet reģistrēties, ja vēl to neesat izdarījuši. Te ir links uz reģistrācijas lapu: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Dalības Maksa:

Lūdzu samaksājiet $50/bērnu dalības maksu.

Variet vest līdzi uz skolu vai sūtīt pa pastu uz

Klīvlandes Latviešu Kreditsabiedrībai: 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Kalendārs:

6.novembris klātienē Lasītājs Markus

13. novembris klātienē Lasītājs Neil

20. novembris klātienē Lasītāja Valerie

27. novembris nav skola


Kafijas Galds

6. novembris:

Maizītes: Hornak, Koch, Strautnieks Saldais: Wolf


Tautas Tērpi/Skolas fotogrāfēšanās

Bērniem būs jāvelk tautas tērpi 18. novembra svinībās. Lūdzam jau tagad sākt uzlaikot tautas tērpus.

Puiši atvediet vestes kas vairs neder un ieliekiet skapī pie zaļās zāles. Meitenes-ir daži tautas tērpi sieviešu garderobē ko var uzlaikot.

Mēs nobildēsiem katru bērnu (picture day) tautas tērpos šinī dienā.


18. Novembra Svinības

Bērni piedalīsies Klīvlandes Latviešu Biedrības rīkota 18. Novembra Svētku Akts.

Sarīkojums sākās 12:30pp

Ieeja $20 ieskaita pusdienas

Pēc bērnu uzstāšanos mēs viņus palaidīsim pie vecākiem zaļajā zālē.


Ziemassvētku Tirdziņš:

Mūsu skola piedalīsies ar galdu Ziemassvētku Tirdziņā 4. dec. Meklējam brīvprātīgos vecākus kas varētu palīdzēt mūsu bērniem pārdot preces.


Ziemassvētku Eglīte:

Jau gatavojamies uz skolas Eglīti! Lūdzam izpildīt RSVP un pieteikties palīdzēt šeit: https://forms.gle/EmafgpVwWX8gEk4a7

Jūs saņemsiet bērnu lomas un citu informācija par Eglīti šo svētdien.


-----------------------------------------------------------------------------------


Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Registration:

If you haven't already registered, please do so. Here is the link: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Tuition:

Please turn in $50/child for this year's tuition.

You can bring it with you to school or send it to:

Latvian Cleveland Credit Union 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Calendar:

November 6th In Person Reader Markus

November 13th In Person Reader Neil

November 20th In Person Reader Valerie

November 27th No School


Kafijas Galds

Maizītes: Hornak, Koch, Strautnieks Saldais: Wolf


Tautas Tērpi

The children will have to wear their folk costumes for the Latvian Independence Day celebration in November. Please start trying on your costumes now. Boys please return any vests that no longer fit to the hallway closet located next to the Green Room so that others can try them on. If a new one is needed we will contact Ilze to see if she is able to make a new one. Girls-there are a few costumes in the women's dressing area that you can try on.


We will be having a "picture day" of the students on the 20th in their folk costumes.


Latvian Independence Day

The children will be performing in the Latvian Independence Day event hosted by the Cleveland Latvian Association.

The event begins at 12:30pm

Admission is $20 and includes lunch

After the children are done performing we will release them to their parents in Zaļā Zāle.


Christmas Market

Our children will be selling their own handmade items at the Annual Latvian Christmas Market on December 4th. We are looking for some parents to help them sell and collect money.


Christmas "Eglīte"

We are already getting ready for Christmas! Please RSVP and sign up to help out here: https://forms.gle/eHr6CxgGLSRs9eAg6

You will receive information about the play and your children's parts this Sunday.

10/20/2022 Skolas ziņas-school news

Alerģijas:

Mums šogad ir skolēns kam ir alerģija plno zemesriekstiem (peanuts). Lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm, granola bars ar riekstiem, utt.


Reģistrācija:

Lūdzu neaizmirstiet reģistrēties, ja vēl to neesat izdarījuši. Te ir links uz reģistrācijas lapu: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Dalības Maksa:

Lūdzu samaksājiet $50/bērnu dalības maksu.

Variet vest līdzi uz skolu vai sūtīt pa pastu uz

Klīvlandes Latviešu Kreditsabiedrībai: 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Kalendārs:

23. oktobris klātienē Trunk or Treat Lasītājs Roberts

30. oktobris Nav Skola

6.novembris klātienē Lasītājs Markus

13. novembris klātienē Lasītājs Neil

20. novembris klātienē Lasītāja Valerie


Kafijas Galds

23.oktobris Maizītes: Daukšs un Wolf Saldais: Crawfords un Foltzer


Trunk or Treat

1-1:30pm bagāžnieku dekorēšana

1:30-? Trunk or Treat!

Atgādinājums nepērkiet konfektes ar zemesriekstiem (peanuts) Sign up here: https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9


Tautas Tērpi/Skolas fotogrāfēšanās

Bērniem būs jāvelk tautas tērpi 18. novembra svinībās. Lūdzam jau tagad sākt uzlaikot tautas tērpus. Puiši atvediet vestes kas vairs neder un ieliekiet skapī pie zaļās zāles. Meitenes-ir daži tautas tērpi sieviešu garderobē ko var uzlaikot.

Mēs nobildēsiem katru bērnu (picture day) tautas tērpos šinī dienā.


Ziemassvētku Eglīte:

Jau gatavojamies uz skolas Eglīti! Lūdzam izpildīt RSVP un pieteikties palīdzēt šeit: https://forms.gle/EmafgpVwWX8gEk4a7

-----------------------------------------------------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Registration:

If you haven't already registered, please do so. Here is the link: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Tuition:

Please turn in $50/child for this year's tuition.

You can bring it with you to school or send it to:

Latvian Cleveland Credit Union 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Calendar:

October 23rd In Person Trunk or Treat Reader Roberts

October 30th NO SCHOOL

November 6th In Person Reader Markus

November 13th In Person Reader Neil

November 20th In Person Reader Valerie


Kafijas Galds

October 23rd Maizītes: Daukšs un Wolf Saldais: Crawfords un Foltzer


Trunk or Treat

October 23rd is Trunk or Treat! If you'd like to decorate your car please fill out the Google Form here: https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9 or sign up on the list at Kafijas galds.

Please do not buy candy with peanuts.


Tautas Tērpi

The children will have to wear their folk costumes for the Latvian Independence Day celebration in November. Please start trying on your costumes now. Boys please return any vests that no longer fit to the hallway closet located next to the Green Room so that others can try them on. If a new one is needed we will contact Ilze to see if she is able to make a new one. Girls-there are a few costumes in the women's dressing area that you can try on.


We will be having a "picture day" of the students on the 20th in their folk costumes.


Christmas "Eglīte"

We are already getting ready for Christmas! Please RSVP and sign up to help out here: https://forms.gle/eHr6CxgGLSRs9eAg6

10/13/2022 Skolas ziņas-school news

Allerģijas:

Mums šogad ir skolēns kam ir allerģija pret zemesriekstiem (peanuts) lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm granola bars ar riekstiem, utt.

Reģistrācija:

Lūdzu neaizmirstiet reģistrēties, ja vēl to neesat izdarījuši. Te ir links uz reģistrācijas lapu: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Dalības Maksa:

Lūdzu samaksājiet $50/bērnu dalības maksu.

Variet vest līdzi uz skolu vai sūtīt pa pastu uz

Klīvlandes Latviešu Kreditsabiedrībai: 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107.


Kalendārs:

16. oktobris klātienē Lasītāja Alyssa

23. oktobris klātienē Trunk or Treat Lasītājs Aksels

30. oktobris Nav Skola

6.novembris klātienē Lasītājs Markus

13. novembris klātienē Lasītājs Neil


Kafijas Galds

16.oktobris Maizītes: Grava, Verhas un Foltzer/Saldie: Wolf un Konsen


Trunk or Treat

23. oktobrī mēs svinēsim Trunk or Treat! Ja vēlaties izdekorēt bagāžniekus lūdzām izpildīt Google Form te: https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9 vai pieraksties pie "Sign Up" listes pie kafijas galds.


Tautas Tērpi

Bērniem būs jāvelk tautas tērpi 18. novembra svinībās. Lūdzam jau tagad sākt uzlaikot tautas tērpus. Puiši atvediet vesti kas vairs neder un ieliekiet skapī pie zaļās zāles. Meitenes-ir daži tautas tērpi sieviešu garderobē ko var uzlaikot.

-----------------------------------------------------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Registration:

If you haven't already registered, please do so. Here is the link: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Tuition:

Please turn in $50/child for this year's tuition.

You can bring it with you to school or send it to:

Latvian Cleveland Credit Union 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Calendar:

October 16th In Person Reader Alyssa

October 23rd In Person Trunk or Treat Reader Aksels

October 30th NO SCHOOL

November 6th In Person Reader Markus

November 13th In Person Reader Neil


Kafijas Galds

October 16th Open Faced Sandwiches: Grava, Verhas un Foltzer/Desserts: Wolf un Konsen


Trunk or Treat

October 23rd is Trunk or Treat! If you'd like to decorate your car please fill out the Google Form here: https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9 or sign up on the list at Kafijas galds.


Tautas Tērpi

The children will have to wear their folk costumes for the Latvian Independence Day celebration in November. Please start trying on your costumes now. Boys please return any vests that no longer fit to the hallway closet located next to the Green Room so that others can try them on. If a new one is needed we will contact Ilze to see if she is able to make a new one. Girls-there are a few costumes in the women's dressing area that you can try on.10/06/2022 Skolas ziņas-school news

Allerģijas:

Mums šogad ir skolēns kam ir allerģija pret zemesriekstiem (peanuts) lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm granola bars ar riekstiem, utt.

Reģistrācija:

Lūdzu neaizmirstiet reģistrēties, ja vēl to neesat izdarījuši. Te ir links uz reģistrācijas lapu: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Dalības Maksa:

Lūdzu samaksājiet $50/bērnu dalības maksu.

Variet vest līdzi uz skolu vai sūtīt pa pastu uz

Klīvlandes Latviešu Kreditsabiedrībai: 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107.


Kalendārs:

9. oktobris Nav Skola

16. oktobris klātienē Lasītāja Alyssa

23. oktobris klātienē Trunk or Treat Lasītājs Aksels

30. oktobris Nav Skola

6.novembris klātienē Lasītājs Markus


Kafijas Galds

16.oktobris Maizītes: Grava, Verhas un Foltzer/Saldie: Wolf un Konsen


Trunk or Treat

23. oktobrī mēs svinēsim Trunk or Treat! Ja vēlaties izdekorēt bagāžniekus lūdzām izpildīt Google Form te: https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9 vai pieraksties pie "Sign Up" listes pie kafijas galds.


Tautas Tērpi

Bērniem būs jāvelk tautas tērpi 18. novembra svinībās. Lūdzam jau tagad sākt uzlaikot tautas tērpus. Puiši atvediet vesti kas vairs neder un ieliekiet skapī pie zaļās zāles. Meitenes-ir daži tautas tērpi sieviešu garderobē ko var uzlaikot.

-----------------------------------------------------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Registration:

If you haven't already registered, please do so. Here is the link: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Tuition:

Please turn in $50/child for this year's tuition.

You can bring it with you to school or send it to:

Latvian Cleveland Credit Union 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Calendar:

October 9th NO SCHOOL

October 16th In Person Reader Alyssa

October 23rd In Person Trunk or Treat Reader Aksels

October 30th NO SCHOOL

November 6th In Person Reader Markus


Kafijas Galds

October 16th Open Faced Sandwiches: Grava, Verhas un Foltzer/Desserts: Wolf un Konsen


Trunk or Treat

October 23rd is Trunk or Treat! If you'd like to decorate your car please fill out the Google Form here: https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9 or sign up on the list at Kafijas galds.


Tautas Tērpi

The children will have to wear their folk costumes for the Latvian Independence Day celebration in November. Please start trying on your costumes now. Boys please return any vests that no longer fit to the hallway closet located next to the Green Room so that others can try them on. If a new one is needed we will contact Ilze to see if she is able to make a new one. Girls-there are a few costumes in the women's dressing area that you can try on.9/29/2022 Skolas ziņas-school news

Allerģijas:

Mums šogad ir skolēns kam ir allerģija pret zemesriekstiem (peanuts) lūdzam nesūtīt bērnus uz latviešu skolu ar Peanut Butter and Jelly maizītēm granola bars ar riekstiem, utt.

Reģistrācija:

Lūdzu neaizmirstiet reģistrēties, ja vēl to neesat izdarījuši. Te ir links uz reģistrācijas lapu: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Dalības Maksa:

Lūdzu samaksājiet $50/bērnu dalības maksu.

Variet vest līdzi uz skolu vai sūtīt pa pastu uz

Klīvlandes Latviešu Kreditsabiedrībai: 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107.


Kalendārs:

2. oktobris klātienē Lasītājs Aleks

9. oktobris Nav Skola

16. oktobris klātienē Lasītāja Alyssa

23. oktobris klātienē Trunk or Treat Lasītājs Aksels

29. oktobris Nav Skola


Miķeļdiena un Pļaujas Svētki

Šo svētdien bērni mācīsies par Miķeļiem un Pļaujas Svētkiem. Viņi veidos mākslas darbus izmantojot dabas materiālus. Dāmu Komitejas gadskārtējās Pļaujas Svētku svinības notiksies lielājā zālē $15 ieskaita siltas pusdienas.


Kafijas Galds

2.oktobris Maizītes: Wolf, Koch un Apelis/Saldie: Strautnieks un Ūdris

16.oktobris Maizītes: Grava, Verhas un Foltzer/Saldie: Wolf un Konsen


Trunk or Treat

23. oktobrī mēs svinēsim Trunk or Treat! Ja vēlaties izdekorēt bagāžniekus lūdzām izpildīt Google Form te: https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9 vai pieraksties pie "Sign Up" listes pie kafijas galds.


Tautas Tērpi

Bērniem būs jāvelk tautas tērpi 18. novembra svinībās. Lūdzam jau tagad sākt uzlaikot tautas tērpus. Puiši atvediet vesti kas vairs neder un ieliekiet skapī pie zaļās zāles. Meitenes-ir daži tautas tērpi sieviešu garderobē ko var uzlaikot.

-----------------------------------------------------------------------------------

Allergies:

We have a student who has a serious allergy to peanuts. Please do not send your children in to Latvian School with peanut butter and jelly sandwiches, granola bars with peanuts, etc.


Registration:

If you haven't already registered, please do so. Here is the link: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Tuition:

Please turn in $50/child for this year's tuition.

You can bring it with you to school or send it to:

Latvian Cleveland Credit Union 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Calendar:

October 2nd In person Reader Aleks

October 9th NO SCHOOL

October 16th In Person Reader Alyssa

October 23rd In Person Trunk or Treat Reader Aksels

October 30th NO SCHOOL


Miķeļdiena and Pļaujas Svētki

This Sunday the children will be learning about Miķeļdiena and Pļaujas Svētki. Both holidays celebrate the fall harvest. Your children will be coming home with art work made with items found in nature. Please do not forget to bring these home with you. Our Ladies' Auxillary group will be hosting a Pļaujas Svētku fundraiser in the main hall. $15 includes a hot meal.


Kafijas Galds

October 2nd Open Faced Sandwiches: Wolf, Koch un Apelis/Desserts: Strautnieks un Ūdris

October 16th Open Faced Sandwiches: Grava, Verhas un Foltzer/Desserts: Wolf un Konsen


Trunk or Treat

October 23rd is Trunk or Treat! If you'd like to decorate your car please fill out the Google Form here: https://forms.gle/She5EsutAAUqMsTt9 or sign up on the list at Kafijas galds.


Tautas Tērpi

The children will have to wear their folk costumes for the Latvian Independence Day celebration in November. Please start trying on your costumes now. Boys please return any vests that no longer fit to the hallway closet located next to the Green Room so that others can try them on. If a new one is needed we will contact Ilze to see if she is able to make a new one. Girls-there are a few costumes in the women's dressing area that you can try on.9/22/2022 Skolas ziņas-school news

Reģistrācija:

Lūdzu neaizmirstiet reģistrēties, ja vēl to neesat izdarījuši. Te ir links uz reģistrācijas lapu: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Dalības Maksa:

Lūdzu samaksājiet $50/bērnu dalības maksu.

Variet vest līdzi uz skolu vai sūtīt pa pastu uz

Klīvlandes Latviešu Kreditsabiedrībai: 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107.


Kalendārs:

25. septembris klātienē Pirmā Skolas Diena!!! Lūdzu ieradaties 9:15am skolas korridorī sastāties gājienam uz baznīcu.

2. oktobris klātienē Lasītājs Aleks

9. oktobris Nav Skola

16. oktobris klātienē Lasītāja Alyssa

23. oktobris klātienē Trunk or Treat Lasītājs Aksels

-----------------------------------------------------------------------------------

Registration:

If you haven't already registered, please do so. Here is the link: https://forms.gle/NTSo6w3px9k3mqeN8


Tuition:

Please turn in $50/child for this year's tuition.

You can bring it with you to school or send it to:

Latvian Cleveland Credit Union 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107


Calendar:

September 25th First day of school!!! Please meet at 9:15am in the school hallway so we can walk in to church together.

October 2nd In person Reader Aleks

October 9th NO SCHOOL

October 16th In Person Reader Alyssa

October 23rd In Person Trunk or Treat Reader Aksels


5/6/2022 Skolas ziņas-school news

Labrīt mīļā skolas saime!


Sūtām jums informāciju par šo nedeļas Nogales. Lūdzam, lai jūs izlasiet VISU. Ja jums ir kādi jautājumi lūdzu atrakstiet te, vai sūtiet īsziņu Karīnai 440-821-9125 vai Zandai 216-501-0204.


Jautājumi par ēdienu/sign-up sheet lūdzu sūtiet Saimniecei Ingai Wolf 216-978-5504


Pielikumā:

Vārdi visām dziesmām

Dienas Kārtība sestdienai un svētdienai

svētdienas programma

Sign-Up Sheet


Paldies!

Karīna un Zanda

-----------------------------------------------


Good morning everyone!


We are forwarding information about this weekend. Please take the time to read everything. If you have any questions please reply here or send Karīna 440-821-9125 or Zanda 216-501-0204 a text.


Any questions about food/sign-up sheet please send to our Saimniecer Inga Wolf 216-978-5504


Attached:

Words to all of the songs

Schedule for this weekend

Sunday's Program

Sign-up Sheet


Paldies!

Karīna and Zanda

https://docs.google.com/document/d/15bQZF__bDrkMHh2_K6X1aAxY_t8kacHP68mJwKs1EaQ/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1IxrYJiAD18HWIzxfMAUURmZrUEYPM9jLbZ8FGvMI1Mg/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1oHRZDRXFgTkj3osgIEGBx9d8NdwBeH3Lu3u3eeIO1HM/edit?usp=sharing


Ģimenes Dienas Nedeļas Nogale

4/7/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

9. apr Lieldiena svinības LAKEWOODĀ

15. apr NAV skola

24. apr klātienē

1.mai klātienē


Labrīt mīļā skolas saime!

Gatavojoties uz Lieldienu svinībām, mēs ar lielu cerību skatāmies laiku ziņas.

Diemžēl, izskatās ka sestdien būs tipiska Klīvlandes pavasara diena...auksts...lietains...un sniegains.

Kaut ļoti gribējām būt ārā dabā svinēt Lieldienas, tas šoreiz nebūs iespējams.

Tāpēc, mēs pārvietosim svinības uz Lakewood. Svinēsim kopā sestdien 9. apr. plkst 1os Lielajā Zālē.

Paldies!

Karīna un Zanda

www.klivlandeslvskola.com


2. Mātes Diena/Izlaidums/Absolvēšana

Visā drīzumā jūs saņemsiet informācija par Mātes Dienu/Skolas Izlaidumu/ un 8. klases pamatskolas absolvēšanu. Tas notiks svētdien 8. maijā. Lūdzam jau ierakstīt kalendāros un dodiet ziņu ja neplānojiet būt.


Piena ceļš: ja kādam skolēnam ir interese spēlēt instrumentu kopā ar skolas koris lūdzam visā drīzumā mums dot ziņu. Mums jau ir pieteikušies 2 skolēnus! Paldies! Arī dalamies atkal ar dziesmu vārdiem ko mudinām vecākus jau tagad piestrādāt.

------------------------------------------------------------------

Calendar:

April 9th Lieldienas/Easter celebration in Chardon

April 15th NO School

April 24th in person

May 1st in person

Good morning everyone!

As we are getting ready to celebrate Easter this weekend, we have been watching the weather very closely.

Unfortunately, it looks like it will be a typical Cleveland spring day....cold...rainy....and snowy.

Although we were hoping to be outside to celebrate, it looks like that won't be happening this year.


We have decided to move our celebration to Lakewood. We will meet same day and time,

Saturday, April 9th at 1pm in the Church Hall.


Paldies!

Karīna and Zanda

www.klivlandeslvskola.com


2. Mother's Day/End of year celebration/Graduation

We will be sending out information about May 8th very shortly. Please already mark your calendars. If you cannot attend please let us know ASAP.


Piena Ceļš: If there are any students who would like to play an instrument for this song please let us know! We have attached slides with the words to this email. Please start reviewing with your children at home.


Paldies!

Karīna un Zanda

​​

Practice Videos and Words

3/31/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

3. apr klātienē *Mazulīši 9os

9. apr Lieldiena svinības Chardonā

15. apr NAV skola

24. apr klātienē


1. Lieldienas

Mēs atkal svinēsim Lieldienas tā kā pagājušogad. Šogad Rešņu cilts mums ļoti izpalīdz un ir uzņēmušies Lieldienas rīkot savā dārzā. Lieldienas notiks sestdien 9. aprīli Chardonā plkst 1os. Tāpat kā pagājušogad aicinām lai katrs vecāks palīdzi ar kādu darbiņu. Lūdzām parakstīties uz sign-up genius.


Vecvecāki, tantes, onkuļi, etc. ir mīļi gaidīti piedalīties! Ja kādi ģimenes locekļi būs lūdzam RSVP uz klivdraudzesskola@gmail.com lai varam izgudrot cik daudz ēdienu taisīt.


Sign-up Genius: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-lieldienas1


2. Mātes Diena/Izlaidums/Absolvēšana

Visā drīzumā jūs saņemsiet informācija par Mātes Dienu/Skolas Izlaidumu/ un 8. klases pamatskolas absolvēšanu. Tas notiks svētdien 8. maijā. Lūdzam jau ierakstīt kalendāros un dodiet ziņu ja neplānojiet būt.


Piena ceļš: ja kādam skolēnam ir interese spēlēt instrumentu kopā ar skolas koris lūdzam visā drīzumā mums dot ziņu. Mums jau ir pieteikušies 2 skolēnus! Paldies! Arī dalamies atkal ar dziesmu vārdiem ko mudinām vecākus jau tagad piestrādāt.

------------------------------------------------------------------

Calendar:

April 3rd in person

April 9th Lieldienas/Easter celebration in Chardon

April 15th NO School

April 24th in person


1. Lieldienas/Easter

Just like last year we will be celebrating Lieldienas/Easter with an event. This year it will be held at the Rešņi home in Chardon on Saturday, April 9th at 1pm. Just like last year we ask that each parent helps out. Please choose a job on the sign up genius.


Grandparents, Aunts and Uncles are all welcome to attend! If you are inviting additional family members please let us know so we can get a headcount for food.


Sign-up Genius: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-lieldienas1


2. Mother's Day/End of year celebration/Graduation

We will be sending out information about May 8th very shortly. Please already mark your calendars. If you cannot attend please let us know ASAP.


Piena Ceļš: If there are any students who would like to play an instrument for this song please let us know! We have attached slides with the words to this email. Please start reviewing with your children at home.


Paldies!

Karīna un Zanda

​​

Practice Videos and Words

3/17/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

20. marts klātienē

27. nav skola

3. apr klātienē *Mazulīši 9os

9. apr Lieldiena svinības Chardonā


Labdien mīļā skolas saime! (scroll for English)


Vēlamies ar jums dalīties ļoti svarīgas ziņas. Lūdzam lai jūs izlasiet visu. Ja ir kādi jautājumi lūdzām sūtiet mums epasts uz klivdraudzesskola@gmail.com


1. Maskas

Draudzes valde pārstrādāja vadlīnijas dievkalpojuma apmeklētājiem. To mēs pielikam pie šī epasta. Maskas vairs nav obligāti dievlūdzējiem. Tā kā skola seko draudzes vadlīnijas mēs arī to pašu lēmumu. Sākot ar 20. martu skolēniem un skolotājiem vairs nav obligāti jāvalkā maskas.


Ņemot to vērā atgādinām sekojošos punktus.

1. Palieciet mājās ja tu vai kāds jūsu mājā nejūtās labi.

2. Ja jums ir bijis kontakta ar kādu kam ir COVID-19 pat ja tam cilvēkam nav neviena simptoma lūdzam neatgriezties uz Latviešu skolu līdz kamēr 5 dienas ir pagajusi pāri un jums ir negatīvo COVID-19 tests.

3. Lūdzam izrādīt cieņu pret tiem kuri izvēlas valkāt masku vai nevalkāt masku.

4. Turpiniet ievērot distanci no citiem.


Pandēmijas svārstīgo apstākļu dēļ, plāni var jebkurā laikā mainīties.


2. Kafijas Galds

Kafijas galds ir atpakaļ! Skolas Saimniece Inga Wolf jums katru nedeļu izsūtīs e-pastu ar kafijas galdu uzdevumiem. Ja kāda iemesļu deļ jūs nevariet izpildīt lūdzām ar Ingas sarunājies. Ingas epasts ir ivwolf@outlook.com


3. Medību Diena

Šo svētdien 20. martā notiks "Medības" (Bear Hunt. No grāmata "We're going on a bear hunt" by Michael Rosen)


Mazulīšiem līdz 6. klasei ies šķēršļu gājienā. Esam pielikuši pagajušo svētdienas klases slīdes. Skolēniem būs uzdotas jautājumi par norādiem.


LIELS paldies mūsu 8. klases skolēni kuri palīdzēs kā šķēršļu gājiena vadītāji :-)

Ja skolēni vēlas taisīt binokļus varat redzēt instrukcijas šeit: https://youtu.be/Nn4XAGVVylw?t=514


4. Lieldienas

Mēs atkal svinēsim Lieldienas tā kā pagājušogad. Šogad Rešņu cilts mums ļoti izpalīdz un ir uzņēmušies Lieldienas rīkot savā dārzā. Lieldienas notiks sestdien 9. aprīli Chardonā plkst 1os. Tāpat kā pagājušogad aicinām lai katrs vecāks palīdzi ar kādu darbiņu. Lūdzām parakstīties uz sign-up genius.


Vecvecāki, tantes, onkuļi, etc. ir mīļi gaidīti piedalīties! Ja kādi ģimenes locekļi būs lūdzam RSVP uz klivdraudzesskola@gmail.com lai varam izgudrot cik daudz ēdienu taisīt.


Sign-up Genius: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-lieldienas1


5. Mātes Diena/Izlaidums/Absolvēšana

Visā drīzumā jūs saņemsiet informācija par Mātes Dienu/Skolas Izlaidumu/ un 8. klases pamatskolas absolvēšanu. Tas notiks svētdien 8. maijā. Lūdzam jau ierakstīt kalendāros un dodiet ziņu ja neplānojiet būt.


Piena ceļš: ja kādam skolēnam ir interese spēlēt instrumentu kopā ar skolas koris lūdzam visā drīzumā mums dot ziņu. Mums jau ir pieteikušies 2 skolēnus! Paldies! Arī dalamies atkal ar dziesmu vārdiem ko mudinām vecākus jau tagad piestrādāt.

------------------------------------------------------------------

Calendar:

March 20th in person

March 27th no school

April 3rd in person

April 9th Lieldienas/Easter celebration in Chardon


Dear teachers, parents, and students,


We would like to share with you some very important information. Please take some time to read through this e-mail. If you have any questions please do not hesitate to contact us at klivdraudzesskola@gmail.com


1. Masks

The church board has sent out a very important update on the mask mandate. The school follows the guidelines set by our church. We have attached a copy of what was sent out to all congregation members. Masks are no longer required to be worn in the church. Starting on Sunday,March 20th we will no longer mandatate masks to be worn in school.


These guidelines are subject to change depending on future Covid circumstances.


Please take in to consideration the following:

1. Remain at home if you or someone in your family is not feeling well.

2. If you have tested positive for COVID-19 or have had contact within the last 5 days with a person with COVID-19 even if you are asymptomatic please stay home. You must test negative before returning to school

3. Be respectful of those who choose to continue to wear a mask while in our building or those who chose not to wear a mask.

4. Keep a safe distance from others.


2. Kafijas Galds

Kafijas Galds is back! You will begin to receive e-mails from Inga Wolf aka the kafijas galds lady :-) She will ask each family to bring some maizītes on specific weeks. If you cannot help out please coordinate with Inga directly. ivwolf@outlook.com


3. Bear Hunt Day

This Sunday we will be going on a Bear Hunt during each child's Latvian Language class. Also called "Medības" Inspired by the book "We're going on a bear hunt" by Michael Rosen


Mazulīši-6. klase will participate. We have attached the slides from last Sunday's classes. The children will be asked questions based on these slides.


A BIG thank you to our 8. klase who will help us run the bear hunt!


Students can also make binoculars. Instructions can be viewed here: https://youtu.be/Nn4XAGVVylw?t=514


4. Lieldienas/Easter

Just like last year we will be celebrating Lieldienas/Easter with an event. This year it will be held at the Rešņi home in Chardon on Saturday, April 9th at 1pm. Just like last year we ask that each parent helps out. Please choose a job on the sign up genius.


Grandparents, Aunts and Uncles are all welcome to attend! If you are inviting additional family members please let us know so we can get a headcount for food.


Sign-up Genius: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-lieldienas1


5. Mother's Day/End of year celebration/Graduation

We will be sending out information about May 8th very shortly. Please already mark your calendars. If you cannot attend please let us know ASAP.


Piena Ceļš: If there are any students who would like to play an instrument for this song please let us know! We have attached slides with the words to this email. Please start reviewing with your children at home.


Paldies!

Karīna un Zanda

13. marts Latviešu Valoda 5. & 6. Klase

​​

Practice Videos and Words

3/10/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

13. marts virtuāli

20. marts klātienē

27. nav skola

3. apr klātienē *Mazulīši 9os


Mātes Diena Dziesmas


Atgādinājumi:

 • Sniega Dienas- Ja gadījumā mums ir slikti laika apstākļi vai "Snow Day" to mēs izziņosim sestdienā un pārliksim klases virtuālā formatā.


Paldies!

Karīna un Zanda


------------------------------------------------------

Calendar:

March 13th virtual

March 20th in person

March 27th no school

April 3rd in person


Mātes Diena Dziesmas

 • We will be singing 3 songs for the Mother’s Day/Last Day of School performance “Piena Ceļš”, “Dievs Nolaida Bumbuls Zemē”, un “Šī Ir Tā Diena”

 • If your child plays an instrument and is interested in playing a solo for “Piena Ceļš” Please let us know what instrument they play, so that we can provide you with the right notes!

 • We encourage you to practice the words at home! Attached are slides with all of the songs. https://docs.google.com/presentation/d/1IxrYJiAD18HWIzxfMAUURmZrUEYPM9jLbZ8FGvMI1Mg/edit?usp=sharing


Reminders:

 • Snow Days- In the event that a snowstorm or inclement weather is forecasted on a day we have an in person school day, we will let you know on Saturday and that school will be held virtually.


Paldies!

Karīna un Zanda

3/3/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

6. marts klātienē *Mazulīši 9os

13. marts virtuāli

20. marts klātienē

27. nav skola


Mātes Diena Dziesmas


Atgādinājumi:

 • Sniega Dienas- Ja gadījumā mums ir slikti laika apstākļi vai "Snow Day" to mēs izziņosim sestdienā un pārliksim klases virtuālā formatā.


Paldies!

Karīna un Zanda


------------------------------------------------------

Calendar:

March 6th in person * 9am Mazulīši

March 13th virtual

March 20th in person

March 27th no school


Mātes Diena Dziesmas

 • We will be singing 3 songs for the Mother’s Day/Last Day of School performance “Piena Ceļš”, “Dievs Nolaida Bumbuls Zemē”, un “Šī Ir Tā Diena”

 • If your child plays an instrument and is interested in playing a solo for “Piena Ceļš” Please let us know what instrument they play, so that we can provide you with the right notes!

 • We encourage you to practice the words at home! Attached are slides with all of the songs. https://docs.google.com/presentation/d/1IxrYJiAD18HWIzxfMAUURmZrUEYPM9jLbZ8FGvMI1Mg/edit?usp=sharing


Reminders:

 • Snow Days- In the event that a snowstorm or inclement weather is forecasted on a day we have an in person school day, we will let you know on Saturday and that school will be held virtually.


Paldies!

Karīna un Zanda

2/10/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

13. februāris virtuāli

20. februāris klases nebūs (Presidents Day Weekend)

27. februāris klātienē

6. marts klātienē


Mātes Diena Dziesmas


Atgādinājumi:

 • Sniega Dienas- Ja gadījumā mums ir slikti laika apstākļi vai "Snow Day" to mēs izziņosim sestdienā un pārliksim klases virtuālā formatā.

 • Covid Dienas- Ja baznīca ir ciet covid deļ, tad mēs satiksimies virtuāli


Paldies!

Karīna un Zanda


------------------------------------------------------

Calendar:

February 13th Virtual

February 20th No School (Presidents Day)

February 27th In Person

March 6th In Person


Mātes Diena Dziesmas

 • We will be singing 3 songs for the Mother’s Day/Last Day of School performance “Piena Ceļš”, “Dievs Nolaida Bumbuls Zemē”, un “Šī Ir Tā Diena”

 • If your child plays an instrument and is interested in playing a solo for “Piena Ceļš” Please let us know what instrument they play, so that we can provide you with the right notes!

 • We encourage you to practice the words at home! Attached are slides with all of the songs. https://docs.google.com/presentation/d/1IxrYJiAD18HWIzxfMAUURmZrUEYPM9jLbZ8FGvMI1Mg/edit?usp=sharing


Reminders:

 • Snow Days- In the event that a snowstorm or inclement weather is forecasted on a day we have an in person school day, we will let you know on Saturday and that school will be held virtually.

 • Covid Days- If the church has decided to cancel worship services on a day that we have school in person, then we will hold classes virtually.


Paldies!

Karīna un Zanda

2/3/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

30. janvāris klases nebūs

6. februāris klātienē *Mazulīši 9os *Skolas Olimpiāde

13. februāris virtuāli

20. februāris klases nebūs (Presidents Day Weekend)

27. februāris klātienē


Skolas Olimpiāde

 • Ziemas Olimpiskās spēles sākās 4. februārī!

 • 6. feb skolas dienas beigās mēs svinēsim Ziemas olimpiāde ar spēlēm, mākslas darbus un cepumu dekorēšanu!

 • Vēlam lai visi (skolēni, skolotāji, un skolas saime) ģerbjās Latvijas krāsās vai Latviskās drēbēs

 • Mēs taisīsim tie-dye kreklus Latvijas krāsās. Lūdzam lai jūs pievienojiet jūsu bērnu lielums šeit: https://forms.gle/pe34Y7UJsNzg5JXR9

 • Ja vecāki/skolotāji arī vēlies taisīt tie dye kreklus lūdzu vediet līdzi baltus kreklus. :-)

 • Mēs meklējam brīvprātīgus kurus mums varētu palīdzēt ar stacijām.

 • Ja jums ir interese palīdzēt lūdzam lai jūs piesakaties šeit uz signupgenius linku: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-skolas


Mātes Diena Dziesmas


Atgādinājumi:

 • Sniega Dienas- Ja gadījumā mums ir slikti laika apstākļi vai "Snow Day" to mēs izziņosim sestdienā un pārliksim klases virtuālā formatā.

 • Covid Dienas- Ja baznīca ir ciet covid deļ, tad mēs satiksimies virtuāli


Paldies!

Karīna un Zanda


------------------------------------------------------

Calendar:

January 30th No School

February 6th In Person *Mazulīši 9am *School Olympics

February 13th Virtual

February 20th No School (Presidents Day)

February 27th In Person


Skolas Olimpiāde

 • The Winter Olympics begin February 4th!

 • On February 6th at the end of the school day we will celebrate the winter Olympics with games, crafts and cookie decorating!

 • We would like for everyone (students, teachers and families) to dress in their Latvian colors or Latvian clothes to show support for Team Latvija!

 • We will be making tie-dye t-shirts so please fill out the link so that we know what size t-shirt to get your child: https://forms.gle/pe34Y7UJsNzg5JXR9

 • If families/teachers would also like to make a tie dye t-shirt please bring a white shirt with you :-)

 • We are looking for volunteers to help us on that day.

 • If you are available and interested in helping please click ont the link below: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-skolas


Mātes Diena Dziesmas

 • We will be singing 3 songs for the Mother’s Day/Last Day of School performance “Piena Ceļš”, “Dievs Nolaida Bumbuls Zemē”, un “Šī Ir Tā Diena”

 • If your child plays an instrument and is interested in playing a solo for “Piena Ceļš” Please let us know what instrument they play, so that we can provide you with the right notes!

 • We encourage you to practice the words at home! Attached are slides with all of the songs. https://docs.google.com/presentation/d/1IxrYJiAD18HWIzxfMAUURmZrUEYPM9jLbZ8FGvMI1Mg/edit?usp=sharing


Reminders:

 • Snow Days- In the event that a snowstorm or inclement weather is forecasted on a day we have an in person school day, we will let you know on Saturday and that school will be held virtually.

 • Covid Days- If the church has decided to cancel worship services on a day that we have school in person, then we will hold classes virtually.


Paldies!

Karīna un Zanda

1/28/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

30. janvāris klases nebūs

6. februāris klātienē *Mazulīši 9os *Skolas Olimpiāde

13. februāris virtuāli

20. februāris klases nebūs (Presidents Day Weekend)

27. februāris klātienē


Skolas Olimpiāde

 • Ziemas Olimpiskās spēles sākās 4. februārī!

 • 6. feb skolas dienas beigās mēs svinēsim Ziemas olimpiāde ar spēlēm, mākslas darbus un cepumu dekorēšanu!

 • Vēlam lai visi (skolēni, skolotāji, un skolas saime) ģerbjās Latvijas krāsās vai Latviskās drēbēs

 • Mēs taisīsim tie-dye kreklus Latvijas krāsās. Lūdzam lai jūs pievienojiet jūsu bērnu lielums šeit: https://forms.gle/pe34Y7UJsNzg5JXR9

 • Mēs meklējam brīvprātīgus kurus mums varētu palīdzēt ar stacijām.

 • Ja jums ir interese palīdzēt lūdzam lai jūs piesakaties šeit uz signupgenius linku: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-skolas


Mātes Diena Dziesmas

Paldies!

Karīna un Zanda

------------------------------------------------------

Calendar:

January 30th No School

February 6th In Person *Mazulīši 9am *School Olympics

February 13th Virtual

February 20th No School (Presidents Day)

February 27th In Person


Skolas Olimpiāde

 • The Winter Olympics begin February 4th!

 • On February 6th at the end of the school day we will celebrate the winter Olympics with games, crafts and cookie decorating!

 • We would like for everyone (students, teachers and families) to dress in their Latvian colors or Latvian clothes to show support for Team Latvija!

 • We will be making tie-dye t-shirts so please fill out the link so that we know what size t-shirt to get your child: https://forms.gle/pe34Y7UJsNzg5JXR9

 • We are looking for volunteers to help us on that day.

 • If you are available and interested in helping please click ont the link below: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-skolas


Mātes Diena Dziesmas

 • We will be singing 3 songs for the Mother’s Day/Last Day of School performance “Piena Ceļš”, “Dievs Nolaida Bumbuls Zemē”, un “Šī Ir Tā Diena”

 • If your child plays an instrument and is interested in playing a solo for “Piena Ceļš” Please let us know what instrument they play, so that we can provide you with the right notes!

 • We encourage you to practice the words at home! Attached are slides with all of the songs. https://docs.google.com/presentation/d/1IxrYJiAD18HWIzxfMAUURmZrUEYPM9jLbZ8FGvMI1Mg/edit?usp=sharing


Paldies!

Karīna un Zanda

1/19/2022 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

23. janvāris virtuāli

30. janvāris klases nebūs

6. februāris klātienē

13. februāris virtuāli


Sniega Dienas- Ja gadījumā mums ir slikti laika apstākļi vai "Snow Day" to mēs izziņosim sestdienā un pārliksim klases virtuālā formatā.

Covid Dienas- Ja baznīca ir ciet covid deļ, tad mēs satiksimies virtuāli

Karīna un Zanda


------------------------------------------------------

Calendar:

January 23rd Virtual

January 30th No School

February 6th In Person

February 13th Virtual


We'd like to draw your attention to a few things.

Snow Days- In the event that a snowstorm or inclement weather is forecasted on a day we have an in person school day, we will let you know on Saturday and that school will be held virtually.

Covid Days- If the church has decided to cancel worship services on a day that we have school in person, then we will hold classes virtually.

Karīna un Zanda

1/2/2022 Skolas ziņas-school news

Mīļā skolas saime! (Scroll for English)


Laimīgu jauno gadu!

Ja vēlaties redzēt mūsu skolas Eglīte to varat atrast mūsu māja lapā https://www.klivlandeslvskola.com/projekti-2021-2022

Pielikumā arī vēlos dalīties ar divām kartiņām ko esam saņēmuši. Viena no Liesma Rops un otra no Archibīskape Lauma Zušēvica. Šīs kartiņas ir pateicībā par bērni uztaisītās Ziemassvētku apsveikumu kartiņas ko nosūtījām mūsu draudzes locekļiem kuri atrodās aprūpes namos vai par kuriem rūpējamies. Paldies mūsu ticības mācības skolotājai Larisai Resnei par projektu vadībai!

Arī pielikumā ir skolas kalendārs 2. semestrim.


Atsāksim skolu 23. Janvāris virtuāli.

Dažas lietas ko vēlamies izskaidrot.

1. Sniega Dienas- Ja gadījumā mums ir slikti laika apstākļi vai "Snow Day" to mēs izziņosim sestdienā un pārliksim klases virtuālā formatā.

2. Covid Dienas- Diemžēl decembrī covid numuri atkal iet uz augšu. Ja baznīca ir ciet covid deļ, tad mēs satiksimies virtuāli.

Lūdzu turpiniet meklēt svarīgus pazziņojumus zem skolas ziņām uz mūsu tīmekļa lapā. https://www.klivlandeslvskola.com/skolas-zi%C5%86as-school-news

Tur mēs katru ceturdienu liekam svarīgas ziņas.

Paldies!

Karīna un Zanda

------------------------------

Dear Latvian School Families,

Happy New Year!

If you would like to see the entire video of our school's Christmas performance you can find that on our website: https://www.klivlandeslvskola.com/projekti-2021-2022

We've attached 2 cards to this e-mail that we have received. One is from our congregation member Liesma Rops and the other from our Archbishop Lauma Zušēvics. Thank you to our religion teacher Larisa Resnis who led this project!

Also attached is the calendar for the 2nd semester.


We will return to school virtually on January 23rd.

We'd like to draw your attention to a few things.

1. Snow Days- In the event that a snowstorm or inclement weather is forecasted on a day we have an in person school day, we will let you know on Saturday and that school will be held virtually.

2. Covid Days- Unfortunately we have seen a dramatic increase in covid numbers in the month of December. If the church has decided to cancel worship services on a day that we have school in person, then we will hold classes virtually.

Please continue to look for important school updates under School News on our website. https://www.klivlandeslvskola.com/skolas-zi%C5%86as-school-news

We update this page every Thursday.

Thank you!

Karīna and Zanda

12/9/2021 Skolas ziņas-school news

Labvakar visi!


Kalendārs:

12. decembris SKOLA KLĀTIENĒ, pēc dievkalpojumu tiksimies lielajā zālē lai mēģinātu Ziemassvētku lugu. Klases nebūs.

19. decembris Skolas Eglīte

26.decembris NAV skola

2. janvāris NAV skola


Sign-Up Genius

Lūdzu piesakaties lai izpalīdzētu ar eglīti. Katram vecākam ir jāpalīdz.Ir daudz ģimenes kuri vel nav pieteikušies palīdzēt. Mums itsevišķi ir vajadzīgs palīdzību ar "Clean up crew" un ēdienu galdam. Lūdzu nākiet palīgā!

https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-ziemassvetku


Priekšnesums

Pantiņi-Vēlamies lai katra klase iemācās vienu pantiņu no galvas. Pantiņi ir sadalīti pa klasēm.

Kostīmi-Katrai klasei ir savs kostīms. Lūdzu skatiet pielikumā


Ziedojums Zvanniekam

Skolas Eglītē mēs savāksim mantas no tiem kas var atļauties noziedot Zvannieku Bērnu namam Latvijā.


12. decembris

Visi (Bērni, Vecāki un Skolotāji) ir mīļi gaidīti nākt palīgā 12. decembrī. Klases nenotiks. Satiksimies bērnu dievkalpojumā 9:30 un tad visi dosamies uz lielo zāli kur mēs dekorēsim, uzstādīsim galdus, skatuve, utt. Bērniem būs mēģinājums kā arī piestrādās pie galda dekorācijām. Nogādāsim picu un citus našķus.


19. decemberis- Skolas Eglīte

Dienas Kārtība:

10:30am Ierašanos kostīmos

10:45am Mēģinājums

12:00pm-2pm Eglīte

2-3pm Clean-up


Skolas Eglīte ir pieejams jebkurš grib piebiedroties. Bez izņēmuma, visiem ir jāvalkā maskas. Drošības dēļ, ja nejūties labi, lūdzam palikt mājās. Maskas un sanitizer būs pieejami pie durvīm.


Ja jūs nejūtaties droši piedalīties skolas eglītē lūdzu dariet mums to zināmu.


Paldies jums visiem par palīdzību!

Karīna un Zanda


------------------------------------------------------


Calendar:

December 12th in person, there will be no classes, we will meet up in the big hall after children's church service (still at 9:30am)

to practice our Christmas play.

December 19th School Christmas Program

December 26th NO school

January 2nd NO school


Sign-Up Genius

Please sign up to help with eglīte. Every parent is asked to help. There are many families who haven't signed up yet. We especially need help with the food table and the clean-up crew.

https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-ziemassvetku


Performance

Pantiņš/Poem-Each class is asked to memorize a short poem(pantiņš). The poems are assigned by class and attached to this e-mail

Costumes-Every class has its own costume. Please see attached.


Donations to the Zvannieku Orphanage in Latvia

We ask that those who are able please donate an item or two to the Zvannieki orphanage in Latvia.


December 12th

Everyone (students, parents and teachers) are welcome to help. We will all attend children's worship and then head to the hall to help with setting up tables, stage decorations, etc. The children will be rehearsing and working on table centerpieces. We will have pizza and other snacks. This day will be shorter than our regular Latvian school days. Dismissal will be around 12pm


December 19th

Schedule

10:30am Arrival in costume

10:45am Rehearsal

12:00-2:00pm Event

2:00-3:00pm Clean up


The event is open to whoever would like to attend. Masks are required for everyone, there is no exception. If you are or a family member is not feeling well we ask that you please stay home. Masks and sanitizer will be available at the door.


If you do not feel comfortable attending we ask that you please let us know as soon as possible.


Thank you all for your help!

Karīna un Zanda

12/2/2021 Skolas ziņas-school news

Kalendārs:

5. decembris klātienē (Mazulīši 9os)

12. decembris SKOLA KLĀTIENĒ, pēc dievkalpojum tiksimies lielajā zālē lai mēģinātu Ziemassvētku lugu. Klases nebūs.

19. decembris Skolas Eglīte

26.decembris NAV skola

2. janvāris NAV skola


Egles

Meklējam palīgus ienest un uzstādīt egles baznīcā un draudzes namā tieši pēc bērnu dievkalpojuma ap 10iem, šo svētdien 5.dec. Lūdzu sazinājaties ar mums ja variet palīdzēt.


Sign-Up Genius

Lūdzu piesakaties lai izpalīdzētu ar eglīti. Katram vecākam ir jāpalīdz.

https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-ziemassvetku


Priekšnesums

Vēlamies lai katra klase iemācās vienu pantiņu no galvas. Pantiņi ir sadalīti pa klasēm. Mēs pie tām piestrādāsim klasēs, bet ir svarīgi ka jūs tos arī mācaties mājās.


Ziedojums Zvanniekam

Skolas Eglītē mēs savāksim mantas no tiem kas var atļauties noziedot Zvannieku Bērnu namam Latvijā. Gaidām liste no Māc. Sarmas par idējām Ar to mēs dalīsimies kad saņēmam.


Paldies jums visiem par palīdzību!

Karīna un Zanda


------------------------------------------------------


Calendar:

December 5th in person (Mazulīši 9am)

December 12th in person, there will be no classes, we will meet up in the big hall after children's service to practice our Christmas play.

December 19th School Christmas Program

December 26th NO school

January 2nd NO school


Christmas Trees

We are looking for some help bringing in and setting up the Christmas trees in the church and hall. The trees will be brought in shortly after the children's church service around 10am this Sunday, December 5th. Please let us know if you are able to help


Sign-Up Genius

Please sign up to help with eglīte. Every parent is asked to help.

https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-ziemassvetku


Performance

Each class is asked to memorize a short poem(pantiņš). Please have your child memorize it. We will be working on these in school as well, but will definitely need your help at home.


Donations to the Zvannieku Orphanage in Latvia

We ask that those who are able please donate an item or two to the Zvannieki orphanage in Latvia. We are waiting for a specific list from Māc. Sarma, but anything you can donate is welcome! Please bring these items with you to the Eglīte.


Thank you all for your help!

Karīna un Zanda

ZIEMASSVĒTKU INFORMĀCIJA/cHRISTMAS iNFORMATION

Sveika mīļā skolas saime! (Scroll for English)


Paldies par skaisto priekšnesumu šodien! Mums bij liels lepnums par visām bērniem!!


Ir grūti ticēt, ka pēc mēneša mēs jau svinēsim Ziemassvētkus! Gribējām jums nosūtīt svarīgu ziņojumu, lai visi saprastu kas notiks. Ja ir kādi jautājumi lūdzu droši sazinaties ar mums.


Skolas Eglīte BŪS klātienē 19.dec!


Ja jūs nejūtaties ērti lūdzu dariet mums zināmu cik vien ātri iespējams. Protams, ja kaut kas dramatisks notiek ar Covid situāciju mēs tanī laikā izpētīsim ja vajdzēs pārmainīt uz virtuālo pasākumu.


1. Sign-Up Genius

Lūdzu piesakaties lai izpalīdzētu ar eglīti. Katram vecākam ir jāpalīdz.

https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-ziemassvetku


2. Priekšnesums

Mēs bijam no sākuma domājuši ka eglīte būs virtuāli, tātad galvenais priekšnesums ir tās dejas ko nofilmējām mēneša sākumā. Bet tagad, ka mēs esam klātienē, vēlamies lai katra klase iemācās vienu pantiņu no galvas.


Pielikumā ir pantiņi kas ir sadalīti pa klasēm. Mēs pie tām piestrādāsim klasēs, bet ir svarīgi ka jūs tos arī mācaties mājās.


3. Ziedojums Zvanniekam

Skolas Eglītē mēs savāksim mantas no tiem kas var atļauties noziedot Zvannieku Bērnu namam Latvijā. Gaidām liste no Māc. Sarmas par idējām Ar to mēs dalīsimies kad saņēmam.


Paldies jums visiem par palīdzību!

Karīna un Zanda


------------------------------------------------------

Dear School Families,


We are so incredibly proud of all of the children! They did an amazing job today!


It's hard to believe that in just a month we will be celebrating Christmas! We are sending you this email so that you understand everything that's going to happen. If there are any questions at all please contact either of us.


The Christmas Celebration will be Sunday, December 19th in person!


If you do not feel comfortable participating in person please let us know. Of course if something changes in the Covid situation we will assess and let you know if there are any changes. We are prepared to hold a virtual event if needed.


1. Sign-Up Genius

Please sign up to help with eglīte. Every parent is asked to help.

https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-ziemassvetku


2. Performance

We were planning for a virtual event so the kids folk dancing performances will be the "Main Event" now that we are in-person we have adapted it to be a part of a small skit. Attached you will find a document that has a poem/pantiņš per class. Please have your child memorize it. We will be working on these in school as well, but will definitely need your help at home.


3. Donations to the Zvannieku Orphanage in Latvia

We ask that those who are able please donate an item or two to the Zvannieki orphanage in Latvia. We are waiting for a specific list from Māc. Sarma, but anything you can donate is welcome! Please bring these items with you to the Eglīte.


Thank you all for your help!

Karīna un Zanda

11/18/2021 Skolas ziņas-school news

Sveika, mīļā skolas saime!

Sveiciens valsts svētkos!

Noskatiet bērnu sveiciens šeit: https://youtu.be/MmqSsvODBjo


Kalendārs:

21. novembris klātienē (18. nov. sarīkojums)

28. novembris NAV skola

5. decembris klātienē (mazulīši 9os)

12. decembris virtuāli


Valsts Svētku Sarikojums

Lūdzam lai bērni ved līdzi tautas tērpus. Lai būtu vieglāk skolotājiem, varat sūtīt puišus tautas tērpu biksēs un kreklos. Mēs palīdzēsim bērniem sagatavot, tātad lūdzam lai tautas tērpu daļas ir visi viegli pieejamas.


Visa skola dziedāsim dziesmu, "Tik un Tā" pie kā esam šo semestri piestrādājuši. Vārdus izsūtīsim pa epastu, bet arī ir pieejamas uz Google Classroom. Lūdzam lai pie tām piestrādot pirms svētdienas.


Valsts Svētku Sarikojums Dienas Kārtība

11:10am pēc azaida 8. klase uzvelk tautas tērpi un gatavo uz karogu ienešana

11:10am 5. un 6. klase uzvelk tautas tērpus un iet atpakaļ uz klasēm

11:40am 3. un 1. klases uzvelk tautas tērpus un iet atpakaļ uz klasēm

11:50am PS un BD klases uzvelk tautas tērpus un ej atpakaļu uz klasēm

11:50am 8. klase satiekās ārpus lielā zale

12-12:30 PS-6. klase mēģinājums zaļā zālē

12-12:15 8. klase Karogu ienešana

12:30-12:45 Bērni dzied 18. nov sarikojumā

1:00pm (vai kad bērnu uzvedums ir cauri) Vecāki satiek savus bērnus zaļā zālē un vai nu brauc mājās vai iet uz sarikojumu.


*Lūdzu ievērojiet ka sarīkojumu sākuma laiks var mainīt sakarā ar to cik ilgi dievkalpojums iet.*


Zvannieku Ziedojums:

Ziemassvētkos mēs atkal plānojam ziedot mantas, drebes, etc. Zvannieku bērnu namam. Visā drīzumā saņemsiet liste. Tos vēlam lai jūs vedat līdzi uz skolas eglīte.


Skolas Eglīte

Skolas gada sākumā bijam pārliecināts ka skolas eglīte atkal būs virtuāli. Bet, skatoties uz decembri, domājam ka varam noturēt skolas eglīti klātienē. Ja kāds nejūtos ērti, lūdzam lai jūs ar mums sazināties tā lai varam visu izplānot.

---------------------------------------------------------


Dear School Families,


Happy Latvian Independence Day!


Watch our school's video here: https://youtu.be/MmqSsvODBjo


Calendar:

November 21st in person (Latvian Independence Day performance)

November 28th NO school

December 5th in person (Mazulīši 9am)

December 12th virtual


Latvian Indepence Day Event

The kids will be singing the song, "Tik un Tā" Which we have been working on since the 1st day of school. We will be e-mailing the words to you, and you can also find the words un Google Classroom under the Tautas Dejas and Dziedāšanas class. Please have your children review the words and read through them a few times.


Please bring your child's folk costume with them that day. Parents of boys may want to consider sending their kids in their tautas deju pants and shirts to make it easier to get ready later. We will help the kids get in their tautas tērpi. Please make sure all of the folk costume parts are together to make it easier. If you would like to help your child get ready see the schedule below.


Latvian Independence Day Timeline

11:10am after lunch the 8. klase will get dressed and head up for the flag carrying

11:10am 5. un 6. klases will get dressed and return to class

11:40am 3. un 1. klases will get dressed and return to class

11:50am PS un BD klases will get dressed and return to class

11:50am 8. klase meets outside of the big hall to go over flag carrying instructions

12-12:30 PS-6. klases will rehearse in the green room

12-12:15 8. klase carry in the flags

12:30-12:45 Children sing in the Latvian Independence Day Event

1:00pm (Or whenever the kids are done) Parents meet their children in the green room and either go home or take them back up to the event.


*Please note that the starting time for the event is tentative. It all depends on when church is over.*


Zvannieku Orphanage:

Like we did last year, we will be sending over a donation from the school to the Zvannieku orphanage in Latvia. You will all receive a list shortly once we receive it from Māc. Sarma.


Skolas Eglīte/Christmas Event

In the beginning of the school year we were pretty positive that we would be celebrating Christmas with the school virtually. Now that December is just around the corner, we are leaning towards an in person event. If you and your family do not feel comfortable celebrating in person, please let us know as soon as possible so that we can plan accordingly.

11/11/2021 Skolas ziņas-school news

Sveika, mīļā skolas saime!

Sirsnīgs paldies visiem par piedalīšanos tautas deju filmēšanā. Mēs domājam, ka jūs visi būsiet priecīgi par iznākumu.

Kalendārs:

14. novembris virtuāli

21. novembris klātienē (18. nov. sarīkojums)

28. novembris NAV skola

5. decembris klātienē (mazulīši 9os)


Valsts Svētku Sarīkojums:

Klīvlandes Latviešu Biedrība ir aicinājusi mūsu skolu piedalīties 18. nov. sarikojumā. Tas būs 21. novembrī plkst 1os. Pēc skolas. Lūdzam lai bērni ved līdzi tautas tērpus. Visa skola dziedās dziesmu, "Tik un Tā" pie kā esam šo semestri piestrādājuši. Vārdus varat atrast Google Classroom.


Ja jūs nejūtaties ērti, ka jūsu bērns piedalās. Lūdzu dariet mums zināmu.


Zvannieku Ziedojums:

Ziemassvētkos mēs atkal plānojam ziedot mantas, drebes, etc. Zvannieku bērnu namam. Visā drīzumā saņemsiet listi. Lūdzam ziedojumus vest līdzi uz skolas eglīti.


Skolas Eglīte

Skolas gada sākumā bijam pārliecināts, ka skolas eglīte atkal būs virtuāli. Bet, skatoties uz decembri, domājam ka varam noturēt skolas eglīti klātienē. Ja kāds nejūtas ērti, lūdzam lai jūs ar mums sazināties tā lai varam visu izplānot.

---------------------------------------------------------

Dear School Families,

Thank you all for participating in the filming last weekend! We think you'll love what we come up with!

Calendar:

November 14th virtual

November 21st in person (Latvian Independence Day performance)

November 28th NO school

December 5th in person (Mazulīši 9am)


Latvian Indepence Day Event

The Cleveland Latvian Association has invited the school to participate in the Latvian Independence Day event on Sunday, November 21st at 1pm (right after school). The kids will be singing the song, "Tik un Tā" Which we have been working on since the 1st day of school. You can find the words un Google Classroom under the Tautas Dejas and Dziedāšanas class. Please bring your child's folk costume with them that day.

If you do not feel comfortable having your child participate please let us know.


Zvannieku Orphanage:

Like we did last year, we will be sending over a donation from the school to the Zvannieku orphanage in Latvia. You will all receive a list shortly once we receive it from Māc. Sarma.


Skolas Eglīte/Christmas Event

In the beginning of the school year we were pretty positive that we would be celebrating Christmas with the school virtually. Now that December is just around the corner, we are leaning towards an in person event. If you and your family do not feel comfortable celebrating in person, please let us know as soon as possible so that we can plan accordingly.


11/4/2021 Skolas ziņas-school news

Sveika, mīļā skolas saime!


Kalendārs:

5-.7. novembris Tautas Deju Filmēšana

7. novembris klātienē (Mazulīši 9os)

14. novembris virtuāli

21. novembris klātienē (18. nov sarīkojums)


Tautas Dejas/Dziedāšana Filmēšana:

Filmēsim tautas dejas un dziedāšana priekš 18. nov svinībām un Ziemassvētku Eglītei 5., 6., un 7. novembrī.

Lūdzu pieraksties šeit: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-tautas1

Filmēšana notiks parkā lai būtu dabā. Bērniem būs jāvelk tautas tērpi un citas kostīmu daļas ko mēs sagādāsim.


Valsts Svētku Sarikojums:

Klīvlandes Latviešu Biedrība ir aicinājuši mūsu skolu piedalīties 18. nov sarikojumā. Tas būs 21. novembrī plkst 1os. Pēc skolas. Lūdzam lai bērni ved līdzi tautas tērpus. Visu skolu dzīedās dziesmu, "Tik un Tā" ko esam šo semestri piestrādājuši. Vārdus varat atrast Google Classroom.


Ja jūs nejūtat ērti ka jūsu bērnu piedalos. Lūdzu dariet mums zināmu.

---------------------------------------------------------

Dear School Families,


Calendar:

November 5-7th Tautas Dejas Filming

November 7th in person (Mazulīši 9am)

November 14th virtual

November 21st in person (Latvian Independence Day performance)


Tautas Dejas/Dziedāšana Filming

We are planning on filming tautas dejas and singing for Latvian Independence Day and for our Christmas Event on November 5th, 6th, and 7th.

You can sign up for your timeslot here:

https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-tautas1

Filming will take place in parks. We are trying to make it more convenient for you so we are blocking dates and times around the county. Students will need to be in their folk costumes. We will also have other costume pieces that we will bring with us.


Latvian Independence Day Event

The Cleveland Latvian Association has invited the school to participate in the Latvian Independence Day event on Sunday, November 21st at 1pm (right after school). The kids will be singing the song, "Tik un Tā" Which we have been working on since the 1st day of school. You can find the words un Google Classroom under the Tautas Dejas and Dziedāšanas class.

Please bring your child's folk costume with them that day.

If you do not feel comfortable having your child participate please let us know.


11/5-11/7 Filming information

Hi parents,


Just a reminder that we are filming tautas dejas this weekend! Please sign up using the link below.


Please sign up here: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-tautas1


If this weekend absolutely does not work please let us know and we'll do our best to accommodate. When you sign up you will see 3 locations. We are trying to get different backgrounds and go to locations that may be closer to you. We will contact you after you sign up with information on where to meet.


Kids should wear their full tautas terpi. We will have extra costume parts and props for filming.


If you have Latvian knit mittens, scarves, shawls, villaines or any other wintery Latvian accessories please bring it with you. Not a requirement at all, but helpful. (see the videos for reference)


Here are the dances we will be taping. We will be with them coaching the whole way. They do not need to memorize anything.


PS, BD, 1. Klase & 3. Klase:

https://youtu.be/YxUX9KSdZV4


5. Klase, 6. Klase & 8. Klase:

https://youtu.be/cHiIdaoW4uk


See you all this weekend!


Paldies!

Karīna 440-821-9125 un Mārtiņš 440-655-7614

10/28/2021 SKOLAS ZIŅAS - SCHOOL NEWS

Sveika, mīļā skolas saime!

Vēlamies izteikt milzīgu paldies jums visiem par neticamo "Trunk or Treat!" Jūs visi pārspējat pagājuša gada dekorācijas un piedalījaties vel kuplākā skaitā!


Mēs īpaši vēlamies izteikt sirsnīgu paldies:

Tamārai Hornak un Kathleen Crawford


Tammy uzņēmās “Trunk or Treat" rīkošanu, un Kathleen izpalīdzēja ar Miķeļdienu svinībām. Tas deva vecākiem iespēju izpušķot savas mašīnas. Bērniem bija labs piedzīvojums gan ar Miķeļdienu nodarbībām, gan ar “Trunk or Treat” priekiem. Paldies Jums abām par lielo darbu!


Kalendārs:

31. oktobrī NAV skola. Happy Halloween!

5-.7. novembrī Tautas Deju Filmēšana

7. novembrī klātienē (Mazulīši 9os)

14. novembrī virtuāli

21. novembrī klātienē (18. nov. sarīkojums)

Tautas Dejas/Dziedāšanas Filmēšana:

Filmēsim tautas dejas un dziedāšanu priekš 18. nov. svinībām un Ziemassvētku Eglītei 5., 6., un 7. novembrī.

Lūdzu pieraksties šeit:

https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-tautas1

Filmēšana notiks parkā, lai būtu dabā. Bērniem būs jāvelk tautas tērpi un citas kostīmu daļas ko mēs sagādāsim.


Valsts Svētku Sarikojums:

Klīvlandes Latviešu Biedrība ir aicinājuši mūsu skolai piedalīties 18. nov. sarikojumā. Tas būs 21. novembrī plkst. 1os. pēc skolas. Lūdzam lai bērni ved līdzi tautas tērpus. Visa skola dziedās dziesmu, "Tik un Tā" pie kā esam šo semestri piestrādājuši. Vārdus varat atrast Google Classroom.

Ja nejūtaties ērti ka jūsu bērns piedalās sarīkojumā, lūdzu dariet mums zināmu.

---------------------------------------------------------

Dear School Families,


Thank you so much to all of you for participating in Trunk or Treat this year! Somehow you have managed to outdo the amazing decorations that you came up with last year and we were excited to see even more cars join in on the fun!


We would like recognize Tammy Hornak and Kathleen Crawford for their huge help on Sunday.

With their help we were able to celebrate Miķeldienas, and keep the kids occupied while parents were able to decorate their cars.


Calendar:

October 31st NO School Happy Halloween!

November 5-7th Tautas Dejas Filming

November 7th in person (Mazulīši 9am)

November 14th virtual

November 21st in person (Latvian Independence Day performance)


Tautas Dejas/Dziedāšana Filming

We are planning on filming tautas dejas and singing for Latvian Independence Day and for our Christmas Event on November 5th, 6th, and 7th.

You can sign up for your timeslot here:

Tautas Dejas un Dziedasana Filmesana


Filming will take place in parks. We are trying to make it more convenient for you so we are blocking dates and times around the county. Students will need to be in their folk costumes. We will also have other costume pieces that we will provide.


Latvian Indepence Day Event

The Cleveland Latvian Association has invited the school to participate in the Latvian Independence Day event on Sunday, November 21st at 1pm (right after school). The kids will be singing the song, "Tik un Tā" Which we have been working on since the 1st day of school. You can find the words un Google Classroom under the Tautas Dejas and Dziedāšanas class.

Please bring your child's folk costume with them that day.


If you do not feel comfortable having your child participate, please let us know.


10/21/2021 SKOLAS ZIŅAS - SCHOOL NEWS

Sveika, mīļā skolas saime!


Kalendārs:

24. oktobris klātienē (Trunk or Treat un Miķeldienas tirgus)

31. oktobris NAV skola

5.-7.novembris Tautas Deju Filmēšana

7.novembris klātienē (Mazulīši 9os)

14. novembris virtuāli

21. novembris klātienē (18. nov sarikojums)


Miķeldienas tirgus/svinības

24. oktobrī skola svinēs Miķeļdienu.

Meklējam rudenīgas lietas (lapas, zīles, saules puķes, ķirbjus, etc.) kā arī lietas ko esat izaudzējuši jūsu dārzā. Ja laiks ir labs ceram šo visu izdarīt baznīcas dārzā, bet esam rezervējuši lielo zāli lietus gadījumā.


Trunk or Treat

24. oktobrī arī svinēsim Trunk or Treat! Lūdzu piereģistrējaties, lai zinam cik mašīnas piebiedrosies.

Vediet līdzi kostīmus ko pārģerbties pēc klasēm.

To variet izpildīt šeit: https://forms.gle/9B6GxUEbdpQJsNXaA

Mašīnas dekorēšana ir no 1-1:30

Trunk or Treat no 1:30-3iem

Šogad katra mašīna izdalīs konfektes tā kā parastā trick or treat.


Tautas Dejas/Dziedāšana Filmēšana:

Tuvāka informācija sekos, bet plānojam filmēt tautas dejas un dziedāšana priekš 18. nov svinības un Ziemassvētku Eglītei.

To plānojam 5., 6., un 7. novembrī.

Varat jau šodien pierakstīties šeit: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-tautas1

Filmēšana notiks parkā lai būtu dabā. Bērniem būs jāvelk tautas tērpi un citas kostīmu daļas ko mēs sagādāsim.


Valsts Svētku Sarikojums:

Klīvlandes Latviešu Biedrība ir aicinājuši mūsu skolu piedalīties 18. nov sarikojumā. Tas būs 21. novembrī plkst 1os. Pēc skolas. Lūdzam lai bērni ved līdzi tautas tērpus. Visu skolu dzīedās dziesmu, "Tik un Tā" ko esam šo semestri piestrādājuši. Vārdus varat atrast Google Classroom.


Ja jūs nejūtat ērti, ka jūsu bērns piedalās, Lūdzu dariet mums to zināmu.

-----------------------------------------------------------------------------------


Dear School Families,


Calendar:

October 24th in person (Trunk or Treat and Miķeltirgs)

October 31st NO School

November 5-7th Tautas Dejas Filming

November 7th in person (Mazulīši 9am)

November 14th virtual

November 21st in person (Latvian Independence Day performance)


Miķeldiena Celebration

Each class will be learning about Miķeli this month. Before our Trunk or Treat celebration we will be celebrating Miķeļi. We are asking that students bring fall items (leaves, acorns, fall flowers, vegetables) with them to the October 24th class. If the weather is nice we are planning on doing the celebration in front of the church, but we do have the big hall reserved in case it isn't nice out.


Trunk or Treat

We are celebrating Trunk or Treat on October 24th! Please register at the link below so we know how many cars to expect.

Bring your costumes to change into after class.

Here's the link: https://forms.gle/9B6GxUEbdpQJsNXaA

Trunk decorating is from: 1:00-1:30pm

Trunk or Treat from: 1:30-3:00pm

This year you will hand out candy from your own trunk like you would at trick or treating.


Tautas Dejas/Dziedāšana Filming

We are planning on filming tautas dejas and singing for Latvian Independence Day and for our Christmas Event on November 5th, 6th, and 7th.


You can sign up for your timeslot here:

https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-tautas1


Filming will take place in parks. We are trying to make it more convenient for you so we are blocking dates and times around the county. Students will need to be in their folk costumes. We will also have other costume pieces that we will bring with us.


Latvian Indepence Day Event

The Cleveland Latvian Association has invited the school to participate in the Latvian Independence Day event on Sunday, November 21st at 1pm (right after school). The kids will be singing the song, "Tik un Tā" Which we have been working on since the 1st day of school. You can find the words un Google Classroom under the Tautas Dejas and Dziedāšanas class.


Please bring your child's folk costume with them that day.


If you do not feel comfortable having your child participate please let us know.

10/14/2021 SKOLAS ZIŅAS - SCHOOL NEWS

Sveika, mīļā skolas saime!


Kalendārs:

17. oktobris virtuāli

24. oktobris klātienē (Trunk or Treat un Miķeldienas tirgus)

31. oktobris NAV skola

5.-7.novembris Tautas Deju Filmēšana

7.novembris klātienē (Mazulīši 9os)


17. okt virtuāla skola

Mūsu pirmais virtuāla skolas diena būs 17. oktobrī. Lūdzu pirms tam pamēģiniet tikt jūsu Google Classroom iekšā. Ja nevariet lūdzu dariet mums zināmu pirms 17. oktobrī. Mēs (Karīna un Zanda) pa skolas laiku esam aizņemtas ar savām klasēm tātad lūdzu pamēģiniet pirms svētdienas rīta.


Miķeldienas tirgus/svinības

24. oktobrī skola svinēs Miķeļdienu. Meklējam rudenīgas lietas (lapas, zīles, saules puķes, ķirbjus, etc.) kā arī lietas ko esat izaudzējuši jūsu dārzā. Ja laiks ir labs ceram šo visu izdarīt baznīcas dārzā, bet esam rezervējuši lielo zāli lietus gadījumā.


Trunk or Treat

24. oktobrī arī svinēsim Trunk or Treat! Lūdzu piereģistrējaties, lai varam plānot cik mašīnas piebiedrosies.

To variet izpildīt šeit: https://forms.gle/9B6GxUEbdpQJsNXaA

Mašīnas dekorēšana ir no 1-1:30

Trunk or Treat no 1:30-3iem

Šogad katra mašīna izdalīs konfektes tā kā parastā trunk or treat.


Tautas Dejas/Dziedāšana Filmēšana

Tuvāka informācija sekos, bet plānojam filmēt tautas dejas un dziedāšana priekš 18. nov svinībām un Ziemassvētku Eglītes

To plānojam 5., 6., un 7. novembrī.

Varat jau šodien pierakstīties šeit: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-tautas1

Filmēšana notiks parkā lai būtu dabā. Bērniem būs jāvelk tautas tērpi un citas kostīmu daļas ko mēs sagādāsim.

-----------------------------------------------------------------------------------

Dear School Families,


Calendar:

October 17th virtual

October 24th in person (Trunk or Treat and Miķeltirgs)

October 31st NO School

November 5-7th Tautas Dejas Filming

November 7th in person (Mazulīši 9am)


October 17th Virtual School

Our first virtual day will be on October 17th. Please sign in to Google Classroom to make sure you are able to get in and see everything. If you can't please let us know before October 17th. Both Zanda and Karīna are teaching all day on the virtual day so it is hard to help troubleshoot while teaching. Please let us know before that Sunday if you have any issues.


Miķeldiena Celebration

Each class will be learning about Miķeli this month. Before our Trunk or Treat celebration we will be celebrating Miķeļi. We are asking that students bring fall items (leaves, acorns, fall flowers, vegetables) with them to the October 24th class. If the weather is nice we are planning on doing the celebration in front of the church, but we do have the big hall reserved in case it isn't nice out.


Trunk or Treat

We are celebrating Trunk or Treat on October 24th! Please register at the link below so we know how many cars to expect.


Heres the link: https://forms.gle/9B6GxUEbdpQJsNXaA


Trunk decorating is from: 1:00-1:30pm

Trunk or Treat from: 1:30-3:00pm

This year you will hand out candy from your own trunk like you would at trick or treating.


Tautas Dejas/Dziedāšana Filming

More detailed information to come, however we are planning on filming tautas dejas and singing for Latvian Independence Day and for our Christmas Event on November 5th, 6th, and 7th.

You can sign up for your timeslot here:

https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-tautas1


Filming will take place in parks. We are trying to make it more convenient for you so we are blocking dates and times around the county. Students will need to be in their folk costumes. We will also have other costume pieces that we will bring with us.


10/7/2021 SKOLAS ZIŅAS - SCHOOL NEWS

Sveika, mīļā skolas saime!


Kalendārs:

10. oktobris klātienē (Mazulīši 9os satiksimies Kaufmann Parkā). Skolas Izbraukums pēc klasēm.

17. oktobris virtuāli

24. oktobris klātienē (Trunk or Treat un Miķeldienas tirgus)

31. oktobris NAV skolu


Atgādinājums:

Lūdzu neaizmirstiet reģistrēties, ja vēl to neesat izdarījuši. Te ir links uz reģistrācijas lapu: https://forms.gle/GzLpC2CNPKaZxCv17

Lūdzu samaksājiet $50/bērnu dalības maksu. Variet vest līdzi uz skolu vai sūtīt pa pastu us Klīvlandes Latviešu Kreditsabiedrībai: 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107.


Skolas Izbraukums:

Visi ir mīļi aicināti piebiedroties uz skolas izbraukums uz Derthick's Corn Maze, Mantua, OH pēc skolas 10. oktobrī. Vairāk informācija par Derthick's Corn Maze varat atrast šeit: http://www.derthickcornmaze.com/ Visiem ir jāmaksā pašiem sava ieejas maksa.

Izbraukums nav obligāts, tikai iemesls būt kopā un priecāties par rudeni!


17. okt virtuāla skola

Mūsu pirmais virtuāla skolas diena būs 17. oktobrī. Lūdzu pirms tam pamēģiniet tikt jūsu Google Classroom iekšā. Ja nevariet lūdzu dariet mums zināmo pirms 17. oktobrī. Mēs (Karīna un Zanda) pa skolas laiku esam aizņemtas ar savām klasēm tātad lūdzu pamēģiniet pirms svētdienas rīta.


Miķeldienas tirgus/svinības

24. oktobrī skola svinēs Miķeļdienu. Meklējam rudenīgas lietas (lapas, zīles, saules puķes, ķirbjus, etc.) kā arī lietas ko esat izaudzējuši jūsu dārzā. Ja laiks ir labs ceram šo visu izdarīt baznīcas dārzā, bet esam rezervējuši lielo zāli lietus gadījumā.


Trunk or Treat

24. oktobrī arī svinēsim Trunk or Treat! Lūdzu piereģistrējaties, lai zinam cik mašīnas piebiedrosies.

To variet izpildīt šeit: https://forms.gle/9B6GxUEbdpQJsNXaA

Mašīnas dekorēšana ir no 1-1:30

Trunk or Treat no 1:30-3iem

Šogad katra mašīna izdalīs konfektes tā kā parastā trunk or treat.


Tautas Dejas/Dziedāšana Filmēšana

Tuvāka informācija sekos, bet plānojam filmēt tautas dejas un dziedāšana priekš 18. nov svinības un Ziemassvētku Eglītei.

To plānojam 5., 6., un 7. novembrī.

Varat jau šodien pierakstīties šeit: https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-tautas1

Filmēšana notiks parkā lai būtu dabā. Bērniem būs jāvelk tautas tērpi un citas kostīmu daļas ko mēs sagādāsim.

-----------------------------------------------------------------------------------

Dear School Families,


Calendar:

Octoner 10th in person (Mazulīši 9am)

October 17th virtual

October 24th in person (Trunk or Treat and Miķeltirgs)

October 31st NO School


Reminders:

Please do not forget to register your child if you haven't already done so.

Here is the link to register: https://forms.gle/GzLpC2CNPKaZxCv17

If you haven't paid your registration fee of $50/child please bring it with youto school or mail it directly to Latvian Cleveland Credit Union: 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107. Checks made payable to Klivlandes Latviesu Draudzes Skola


School Field Trip

Everyone is welcome to join us for a field trip to Derthick's Corn Maze in Mantua, OH. This will happen after school on October 10th. More information about Derthick's Corn Maze can be found on their website: www.derthickcornmaze.com Everyone will have to pay their own way.

The field trip is optional. Just a reason to have some fall fun!


October 17th Virtual School

Our first virtual day will be on October 17th. Please sign in to Google Classroom to make sure you are able to get in and see everything. If you can't please let us know before October 17th. Both Zanda and Karīna are teaching all day on the virtual day so it is hard to help troubleshoot while teaching. Please let us know before that Sunday if you have any issues.


Miķeldiena Celebration

Each class will be learning about Miķeli this month. Before our Trunk or Treat celebration we will be celebrating Miķeļi. We are asking that students bring fall items (leaves, acorns, fall flowers, vegetables) with them to the October 24th class. If the weather is nice we are planning on doing the celebration in front of the church, but we do have the big hall reserved in case it isn't nice out.


Trunk or Treat

We are celebrating Trunk or Treat on October 24th! Please register at the link below so we know how many cars to expect.


Heres the link: https://forms.gle/9B6GxUEbdpQJsNXaA


Trunk decorating is from: 1:00-1:30pm

Trunk or Treat from: 1:30-3:00pm

This year you will hand out candy from your own trunk like you would at trick or treating.


Tautas Dejas/Dziedāšana Filming

More detailed information to come, however we are planning on filming tautas dejas and singing for Latvian Independence Day and for our Christmas Event on November 5th, 6th, and 7th.

You can sign up for your timeslot here:

https://www.signupgenius.com/go/10C0C49AEAF2FA5FCC16-tautas1

Filming will take place in parks. We are trying to make it more convenient for you so we are blocking dates and times around the county. Students will need to be in their folk costumes. We will also have other costume pieces that we will bring with us.

9/30/2021 SKOLAS ZIŅAS - SCHOOL NEWS

Sveika, mīļā skolas saime!


Pirmā skolas diena gāja ļoti, ļoti labi un diezgan gludi! Bija tik jauki jūs visus redzēt KLĀTIENĒ! Bildes un Videos no pirmās skolas dienas jūs varat jau redzēt mājas lapā.


Kalendārs:

3. oktobris NAV skolu

10. oktobris klātienē (Mazulīši 9os)

17. oktobris virtuāli

24. oktobris klātienē (Trunk or Treat un Miķeltirgu svinības)


Atgādinājums:

Lūdzu neaizmirstiet reģistrēties, ja vēl to neesat izdarījuši. Te ir links uz reģistrācijas lapu: https://forms.gle/GzLpC2CNPKaZxCv17